Skip to main content

Ustawienia użytkownika

Użytkownik może zmieniać ustawienia swojego konta użytkownika, na przykład język, walutę i alerty:

  1. W menu w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia.

  2. Zmień ustawienia w poniższych sekcjach i kliknij Zapisz.

Zmień hasło

  • W widoku Ustawienia kliknij opcję Zmień hasło na pasku narzędzi.

Hasło musi zawierać:

  • Przynajmniej osiem znaków.

  • Przynajmniej jedną wielką literę (A-Z).

  • Przynajmniej jedną małą literę (a-z).

  • Przynajmniej jedną cyfrę (0-9).

  • Przynajmniej jeden z poniższych symboli: ! @ # $ % ^ & ? =

Zakładka Ustawienia

Zakładka Ustawienia pokazuje interfejs użytkownika oraz ustawienia raportowania/eksportowania.

Tabela 2. Ustawienia dla Interfejsu użytkownika.

Ustawienie

Opis

Język

Wybierz preferowany język z listy.

Domyślny rozmiar dla list

Wybierz Domyślny, by dostosować do ekranów o szerokości 1024 pikseli.

Opcja Wielkość rzeczywista jest przeznaczona dla użytkowników z wyższą rozdzielczością ekranu, gdzie listy są rozwijane tak, aby zajmowały cały ekran, umożliwiając użytkownikom zobaczenie większej ilości informacji.

Waluta

Wybierz domyślną walutę dla widoków i raportów.

Wybrana waluta będzie wyświetlana dla wszystkich wartości finansowych w całym SLM Web UI. Dostępne waluty zdefiniowano w Snow MACC.

Uwaga: zakupy mogą być rejestrowane w dowolnej dostępnej walucie, niezależnie od ustawień użytkownika.

Dni do pokazania zaktualizowanych uwag o alertach

Wybierz, po ilu dniach alert ma zostać oznaczony jako zaktualizowany na liście alertów.

Pokaż stronę startową jako

Wybierz preferowaną stronę startową; Snowboard lub Listę alertów.

Automatyczny wybór podpoziomów przy funkcji wyboru organizacji

Zaznacz to pole, aby automatycznie wybrać podpoziomy przy wyborze węzłów organizacji w kryteriach wyszukiwania i raportów. Może być to użyteczne, jeśli istnieje kilka węzłów z licznymi podwęzłami i chcesz przefiltrować treść dla konkretnego węzła, uwzględniają wszystkie jego podwęzły.

Jest ta opcja jest nieaktywna, należało będzie ręcznie sprawdzić każdy węzeł organizacji wraz z podwęzłami, jeśli chcesz je uwzględnić.

W szczegółach komputera i użytkownika pokaż tylko aplikacje wymagające licencji

Po wybraniu tej opcji, w widoku szczegółowym dla komputerów, urządzeń mobilnych oraz użytkowników zostaną wyświetlone tylko aplikacje, które wymagają licencji. Wszelkie inne aplikacje będą ukryte, ale dostępne w listach, raportach oraz wyszukiwaniach, w zależności o wybranych ustawień filtrowania.

Automatycznie rozszerz grupy alertów

Alerty tego samego typu są zgrupowane. Szczegóły grupy alertów są domyślnie ukryte, ale można je rozwinąć, klikają na ikonę. Wybierz to pole, aby automatycznie rozwijać szczegóły grupy alertów.Tabela 3. Ustawienia dla funkcji Raportowanie i eksportowanie.

Ustawienie

Opis

Orientacja strony dla eksportowanych plików PDF

Wybierz orientację strony dla eksportów plików PDF z listy. Jeśli wybrano opcję Domyślne, eksport zostanie dokonany dla każdej listy zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami.

Uwaga: treść listy jest dopasowywana do wielkości strony. W związku z tym orientacja strony będzie miała wpływ na wielkość czcionki.

Zarządzanie formatem do eksportu danych z list do pliku programu Excel.

Dla formatu Excel 2003 limit wynosi 65 000 wierszy. Wybierz opcję Użyj formatu Excel 2007/2010 (bez limitu wierszy), aby uniknąć tego ograniczenia. Plików wyeksportowanych w formacie Excel 2007/2010 nie można otworzyć we wcześniejszych wersjach Excela.

Obsługiwane są natywne formaty Microsoft Excel 2007 i 2010 (xlsx), co znacznie zmniejsza wielkość plików przy eksportowaniu raportów i list.Tabela 4. Ustawienia dla Importów.

Ustawienie

Opis

Importuj

Wpisz Separator organizacji (delimiter) zastosowany w zaimportowanych plikach między poziomami w strukturze organizacji. Na przykład wpisz „ /”, jeśli dane organizacji są w formacie „ROOT/IT/Support”.Tabela 5. Ustawienie dla opcji Alokacja licencji

Ustawienie

Opis

Automatyczna alokacja licencji

Wybierz, aby włączyć tę opcję podczas dodawania zakupu licencji dla wskaźnika, który ma funkcję automatycznej alokacji. Pole wyboru Automatyczna alokacja będzie domyślnie włączone.Zakładka Alerty

Zakładka Alerty pokazuje wszystkie dostępne alerty.

  • Kliknij na pola, aby zaznaczyć, które alerty mają być wyświetlane w przeglądach kategorii.

  • Kliknij pole Alert w lewym górnym rogu, aby zaznaczyć/odznaczyć wszystkie alerty.