Skip to main content

Wymagania wstępne dla Przeglądu SaaS

W celu zapełnienia stron Przegląd Saas w Snow License Manager danymi, użytkownik potrzebuje źródeł ewidencji. W celu uzyskania dokładnych danych i spostrzeżeń należy dodać okresy kosztowe.

Uwagi

W celu zapełnienia stron Przegląd Saas danymi, użytkownik potrzebuje źródeł ewidencji. W celu uzyskania dokładnych danych i spostrzeżeń należy dodać okresy kosztowe.

Dodaj źródła ewidencji

W celu przesłania informacji na temat subskrypcji, aplikacji i aktywności do stron Przegląd SaaS, użytkownik potrzebuje źródeł ewidencji.

  • Snow Integration Connector dla SaaS

    Łącznik ten importuje informacje dotyczące subskrypcji, użycia aplikacji oraz aktywności użytkownika od odpowiedniego dostawcy usługi. Nie wszystkie programy typu connector mogą dostarczać dane dotyczące aktywności. Patrz Snow Integration Connector dla SaaS, aby uzyskać więcej informacji i konfiguracji.

Dodaj okresy kosztowe

W celu uzyskania dokładnych danych i spostrzeżeń w Przeglądzie SaaS należy dodać okresy kosztowe.

Informacje zaimportowane od dostawców usług SaaS zawierają łączną liczbę subskrypcji i liczbę subskrypcji przypisanych do użytkowników. Nie zawierają one danych na temat kosztów subskrypcji usług świadczonych przez dostawców. Dlatego należy ręcznie dodać okresy kosztowe, aby uzyskać dokładne statystyki i diagramy. Zapoznaj się z tematem Zarządzanie okresami kosztowymi w obszarze przeglądu SaaS, gdzie opisano, w jaki sposób dodawać i usuwać okresy kosztowe.