Skip to main content

Eksportuj

Snow License Manager oferuje kilka możliwości eksportu. Listy można eksportować do formatów CSV, PDF, XLS/XLSX, XML. Aby wyeksportować listę:

 • W widoku szczegółowym kliknij prawym klawiszem myszy na listę w zakładce „Szczegóły”, a następnie kliknij „Format”.

  export1
 • W menu kontekstowym widoku listy lub wyników wyszukiwania wybierz Eksport, a następnie kliknij format.

  export2

  Wyeksportowany plik będzie dostępny jako plik gotowy do pobrania w przeglądarce internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Eksportuj raport do pliku (zapis systemu).

Uwaga

Format PDF pliku nie obsługuje wszystkich formatów czcionek. Jeśli wyeksportowany plik PDF zawiera losowe znaki bez znaczenia, zmień rodzinę czcionki w pliku web.config:

 1. Na serwerze aplikacji Snow License Manager otwórz C:\Program Files\Snow Software\Snow License Manager\Web\web.config.

 2. Wymień rodzinę czcionki w sekcji <settings.fontfamily> dla języka aplikacji. W poniższej tabeli pokazane są przykłady konfiguracji w sekcji <settings.fontfamily>.

  Język

  Konfiguracja

  chiński

  <add key="zh-CN" value="Microsoft YaHei UI Light" />

  chiński (Hong Kong)

  <add key="zh-HK" value="微軟正黑體 Light" />

  japoński

  <add key="ja-JP" value="MS UI Gothic" />