Skip to main content

Snowboard

Snowboard pokazuje szybki przegląd statusu i alertów. Przegląd jest dostarczany za pomocą widgets, to znaczy małych obiektów z narzędziami i treścią różnego charakteru. Istnieją dwa typy Snowboards:

 • Snowboard domyślny jest dostępny dla wszystkich użytkowników. Nie można go ani edytować, ani usunąć.

 • Snowboard niestandardowy jest dostępny tylko dla użytkownika, który go utworzył. Użytkownik może utworzyć kilka Snowboards i przełączać się pomiędzy nimi w menu Snowboard.

Domyślnie wszystkie Snowboards są prezentowane w trybie widoku. Aby zmienić wygląd lub treść Snowboard, należy przejść do trybu edycji. Można to zrobić w menu Snowboard.

Utwórz nowy Snowboard

Nowy Snowboard można utworzyć albo od zera albo na bazie istniejącego Snowboard.

 1. W menu kontekstowym kliknij Utwórz Snowboard.

  Pojawi się okno dialogowe Utwórz Snowboard.

 2. Wpisz nazwę dla nowego Snowboard.

 3. Aby użyć innego Snowboard jako wzoru, zaznacz pole Kopiuj z istniejącego Snowboard i wybierz Snowboard z listy Wybierz Snowboard.

 4. Kliknij Zapisz.

  Nowy Snowboard został utworzony.

Jeśli utworzono nowy Snowboard od zera, wyświetlony zostanie pusty Snowboard. Jednak jeśli Snowboard utworzone na podstawie już istniejącego, to nowy Snowboard zostanie uzupełniony widgets z wybranego Snowboard.

Edytuj Snowboard

Aby dodać, przesunąć, zmienić rozmiar, edytować lub usunąć widgets, należy najpierw ustawić Snowboard w tryb edycji:

 1. W menu Snowboard kliknij na Snowboard, który chcesz edytować.

  snowboard
 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj obecny Snowboard.

  Snowboard jest w trybie edycji.

Jeśli przejdziesz do innej strony w Snow License Manager, gdy Snowboard jest w trybie edycji, to Snowboard powróci to trybu widoku i wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane.

Dodaj widgets

 1. Kliknij Dodaj widget.

  Pojawi się okno dialogowe Dodaj widget.

 2. W polu Typ kliknij, aby wybrać typ widgetu.

 3. W polu Widget kliknij, aby wybrać widget.

 4. W Ustawieniach:

  1. Możesz opcjonalnie skonfigurować wybrany widget. Dostępne właściwości zależą od wybranego typu widgetu. Treść widgetu można dostosować do wybranego Rozmiaru.

  2. Opcjonalnie można wpisać kryteria filtrowania, aby przefiltrować dane, na których bazuje widget. Użyj % jako znaku wieloznacznego.

   Uwaga

   Ustawienia widgets można również zmienić później.

 5. Aby powrócić do poprzedniej zakładki, kliknij Typ oraz Widget.

 6. Aby dodać wybrany widget, kliknij Dodaj widget do Snowboard. Widget dodano do Snowboard.

 7. Powtórz te kroki, aby dodać kolejne widgets.

 8. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany i wrócić do trybu podglądu.

Przesuń widgets

Aby zmienić położenie widgetu w Snowboard:

 1. Przeciągnij widget na nowe miejsce.

 2. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany i wrócić do trybu podglądu.

Zmień rozmiar widgets

 1. Najedź kursorem na ikonę w lewym górnym rogu widgetu SnowboardSettings, a następnie wybierz nowy rozmiar.

 2. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany i wrócić do trybu podglądu.

Edytuj widget

 1. Najedź kursorem na ikonę w lewym górnym rogu widgetu SnowboardSettings, a następnie kliknij Edytuj widget.

  Pojawi się okno dialogowe Edytuj widget.

 2. Skonfiguruj ustawienia.

 3. Kliknij Zastosuj zmiany.

 4. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany i wrócić do trybu podglądu.

Usuń widgets

 1. Najedź kursorem na ikonę w lewym górnym rogu widgetu SnowboardSettings, a następnie kliknij Usuń widget.

 2. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany i wrócić do trybu podglądu.

Zobacz dane

Aby zobaczyć dane, na których bazuje widget, kliknij Zobacz dane.

Jeśli zastosowano filtr danych, kryterium filtru wyświetli się nad listą danych:

 • Jeśli użyte znaku wieloznacznego przy filtrowaniu danych, to znaczy dane zawierają kryterium filtrowania, symbol FilterContain zostanie wyświetlony razem z kryterium filtrowania.

 • Jeśli nie użyto znaku wieloznacznego przy filtrowaniu danych, to znaczy dane są równe kryterium filtrowania, symbol FilterEqual zostanie wyświetlony razem z kryterium filtrowania.

Usuń Snowboard

Aby usunąć Snowboard, należy przełączyć Snowboard w tryb edycji.

 1. W menu Snowboard kliknij na Snowboard, który chcesz usunąć.

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj obecny Snowboard.

  Snowboard jest w trybie edycji.

 3. Kliknij Usuń Snowboard, a następnie potwierdź zamiar usunięcia.