Skip to main content

Czarna lista aplikacji

Aplikacje, które nie są zatwierdzone do instalacji i użytkowania w środowisku informatycznym można określić w widoku Czarna lista aplikacji. Niepożądane oprogramowanie, na przykład aplikacje do gier i pokera, można monitorować za pomocą funkcji czarnej listy.

Widok Czarna lista aplikacji składa się z dwóch zakładek, zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Kryteria

Stosowane do wyznaczania kryteriów umieszczenia niepożądanych aplikacji na czarnej liście. Kryteria czarnej listy odnoszą się do nazwy aplikacji lub typu aplikacji.

Aplikacje (wynik)

Wyświetla wszystkie aplikacje według kryteriów czarnej listy.

Niepożądane aplikacje są automatycznie identyfikowane na postawie dodanych kryteriów (nazwa aplikacji lub typ aplikacji). Aplikacje można również dodać do czarnej listy ręcznie.

Instalacja lub korzystanie z aplikacji znajdującej się na czarnej liście spowoduje wygenerowanie alertu. Aplikacje z czarnej listy są również wyświetlane na czerwonym tle w widokach Szczegóły komputera i Szczegóły dotyczące użytkownika.

Aby uzyskać listę wszystkich aplikacji znajdujących się na czarnej liście:

 • Użyj raportu zapasów Wszystkie aplikacje i dodaj kryteria raportu Umieszczono na czarnej liście.

 • W widoku Pokaż listę wszystkich aplikacji, dodaj kolumnę Umieszczono na czarnej liście (Tak/Nie) z Wyboru kolumny, aby ułatwić filtrowanie.

 • Użyj raportu zapasów Aplikacje umieszczone na czarnej liście według komputera lub Aplikacje umieszczone na czarnej liście według użytkownika.

Dodaj lub edytuj kryteria czarnej listy

 1. W zakładce Kryteria wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kryteria czarnej listy, kliknij Dodaj kryteria.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj kryteria.

  • Aby edytować kryteria czarnej listy, kliknij wiersz kryteriów.

   Pojawi się okno dialogowe Edytuj kryteria.

 2. Wybierz Typ kryteriów z listy.

 3. Wpisz Kryteria. Użyj % jako symbolu wieloznacznego, aby uwzględnić kilka aplikacji o wspólnej nazwie lub wspólnym typie.

  • Przykład: %poker%

 4. Kliknij Zapisz.

Usuń kryteria czarnej listy

 1. W zakładce Kryteria i w wierszu kryteriów, kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń kryteria.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Zobacz listę aplikacji z czarnej listy

Wszystkie aplikacje spełniające kryteria czarnej listy są wyświetlane w zakładce Aplikacje (wynik), niezależnie od tego, czy są zainstalowane w obecnym środowisku informatycznym, czy nie. Kolumny Instalacje oraz Użytkownicy przedstawiają liczbę instalacji i użytkowników w obecnym środowisku informatycznym.