Skip to main content

Widok szczegółowy edycji bazy danych Oracle

Szczegółowy widok edycji bazy danych Oracle pokazuje wszystkie bazy danych, instancje, serwery i zamówienia dla konkretnej wersji bazy danych Oracle. Możesz otworzyć tę stronę z zakładki Przegląd Oracle > Produkty, wybierając właściwą edycję bazy danych Oracle, a następnie wybierając opcje Idź do.

Informacje na tej stronie są przedstawione w zakładkach:

Zakładka

Opis

W tej zakładce znajdują się wszystkie zewidencjonowane i wykryte bazy danych, które wykorzystują tą edycję bazy danych Oracle. Dla każdej bazy danych wyświetlane są takie informacje, jak nazwa, liczba zainstalowanych i używanych opcji oraz liczba przyznanych oraz uzgodnionych paczek zarządzania. Listę baz danych można przefiltrować według kryteriów: Opcja, Paczki zarządzania lub Wersja.

Informacje te oparte są na danych dostarczonych ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnej bazy danych, należy kliknąć wiersz bazy danych i przejść do Widok szczegółowy bazy danych Oracle.

W tej zakładce znajdują się wszystkie zewidencjonowane i wykryte instancje, które wykorzystują tą edycję bazy danych Oracle. Listę instancji można przefiltrować według kryteriów: Opcja, Paczki zarządzania lub Wersja.

Informacje te oparte są na danych dostarczonych ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnej instancji, należy kliknąć wiersz instancji i przejść do zakładki Instancja w części Widok szczegółowy bazy danych Oracle.

W tej zakładce przedstawione są serwery, na których zainstalowany jest dana edycja bazy danych Oracle. Dla każdego serwera wyświetlane są informacje, takie jak nazwa, model, system operacyjny, liczba procesorów i rdzenia procesorów oraz informacja czy jest to serwer wirtualny, czy też nie.

Informacje te oparte są o dane dostarczone ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnego serwera, należy kliknąć wiersz serwera i przejść do Szczegółowy widok komputerów w kategorii Komputery w interfejsie użytkownika.

W tej zakładce znajdują się wszystkie zamówienia powiązane z tą edycją bazy danych Oracle. W przypadku każdego zamówienia pokazywane są informacje, takie jak numer zamówienia, typ licencji i wskaźnik.

Można dodać nowe zamówienie poprzez wybranie opcji Dodaj zamówienie Oracle, która znajduje się w prawym górnym rogu. Dalsze informacje patrz Dodaj zamówienie Oracle ręcznie.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnego zamówienia, należy kliknąć wiersz zamówienia i przejść do Widok szczegółowy zamówienia Oracle.