Skip to main content

Rekalkuluj zgodność

Status zgodności dla aplikacji może się zmienić, na przykład na skutek zarejestrowania nowego zakupu licencji, dodania prawa powrotu do poprzedniej wersji lub praw wspólnych dla różnych edycji bądź konwersji wskaźników. System nie wykrywa automatycznie chwili zakończenia edycji, dlatego aby ustalić efekt zmian dla statusu, należy ręcznie rekalkulować zgodność.

W tym celu:

  1. W menu w prawym górnym rogu kliknij Rekalkuluj zgodność.

  2. Odśwież stronę w przeglądarce.

SLM933-recalculate_compliance.png