Rekalkuluj zgodność

Status zgodności dla aplikacji może się zmienić, na przykład na skutek zarejestrowania nowego zakupu licencji, dodania prawa powrotu do poprzedniej wersji lub praw wspólnych dla różnych edycji bądź konwersji wskaźników. System nie wykrywa automatycznie chwili zakończenia edycji, dlatego aby ustalić efekt zmian dla statusu, należy ręcznie rekalkulować zgodność.

W tym celu:

  1. Wybierz opcję Rekalkuluj zgodność w menu rozwijanym pod nazwą użytkownika.

  2. Odśwież stronę w przeglądarce.

SLM933-recalculate_compliance.png