Skip to main content

Konkretne typy licencji Oracle

Typ licencji dla produktu Oracle to jednostka miary dla licencji Oracle. Aby zobaczyć szczegóły produktu Oracle w Snow License Manager, należy zainstalować Oracle Management Option.

Snow License Manager wspiera następujące konkretne typy licencji Oracle:

Typ licencji

Opis

Ograniczenie licencji dotyczy jakiejkolwiek aplikacji i jej interakcji z zaopatrzeniem zewnętrznym (3PP) oraz nieograniczonych praw deweloperskich.

Licencja dotyczy konkretnej aplikacji dla pojedynczego niezależnego sprzedawcy oprogramowania oraz posiada ograniczone prawa deweloperskie oraz brak interakcji z 3PP.

Licencja dotyczy konkretnej aplikacji dla pojedynczego niezależnego sprzedawcy oprogramowania oraz posiada ograniczone prawa deweloperskie oraz brak zezwolenia na interakcję z 3PP.

Taki typ licencji jest stosowany, gdy Oracle jest zagnieżdżony w aplikacji niezależnego sprzedawcy oprogramowania. Klienci końcowi nie mają możliwości wykrycia podstawowych schematów lub tabeli danych.

Licencja z ograniczonym użytkowaniem w połączeniu z konkretną aplikacją niezależnego sprzedawcy oprogramowania bez praw modyfikacji.

Ten typ licencji jest stosowany, gdy klienci końcowi zawarli umowę z postanowieniami nieobjętymi żadnymi innymi obsługiwanymi typami licencji na Oracle. Co to dokładnie oznacza zależy od konkretnego klienta.