Skip to main content

Mapowanie modeli komputerów Oracle

Ważnym kryteriów przy determinacji procesu licencjonowania Oracle jest fizyczne wykorzystanie serwera. Jednym z takich szczegółów jest liczba gniazd procesora na serwerze fizycznym. Jest to informacja, której nie można uzyskać poprzez skan ewidencji.

Widok Mapowanie modeli komputerów Oracle stosuje się do określenia liczby gniazd procesora dla każdego unikalnego modelu komputera. Określona wartość liczby gniazd może być użyta jako domyślna dla wszystkich serwerów tego modelu, ale w razie potrzeby można również zmienić wartość dla konkretnego komputera. Lista zawiera wszystkie zewidencjonowane modele komputerów z zainstalowanymi bazami danych Oracle.

Oracle Server Worksheet (OSW) wymaga informacji o liczbie gniazd fizycznych. Raport ten zostanie uzupełniony informacjami dostarczonymi za pośrednictwem Mapowania modeli komputerów Oracle.

Aby określić liczbę gniazd procesora na serwerze fizycznym:

  1. Kliknij na wiersz modelu komputera.

    Pojawi się okno dialogowe Mapowanie modeli komputerów Oracle.

  2. Wpisz przepustowość gniazda fizycznego w polu Liczba gniazd.

  3. Kliknij Zapisz.