Skip to main content

Eksportuj raport do pliku (zapis systemu)

Funkcja zapisu systemu/eksportu zapisuje dane konfiguracji raportu w systemie w postaci pliku. Po zapisaniu danych w systemie można w dowolnej chwili powrócić do raportów, udostępnić je innym użytkownikom lub pobrać na inne urządzenie.

Obsługiwane są powszechnie używane formaty plików: CSV (wartości rozdzielane przecinkami), PDF (Portable Document Format), XLS/XLSX (pliki programu Microsoft Excel) oraz XML (eXtensible Markup Language).

Podczas eksportowania danych do pliku programu Microsoft Excel liczby (w tym łączne) są zapisywane z użyciem formuł Excel. Dzięki temu wartości te pozostaną spójne z kolejnymi modyfikacjami danych poza siecią.

Uwaga

W programie Excel maksymalna liczba argumentów dla formuły wynosi 256. W związku z tym nie można zapisać raportu z użyciem formuły, która wykorzystuje powyżej 256 argumentów. W takich przypadkach tylko wartość liczby lub liczby łącznej jest eksportowana, a kolejne modyfikacje zawartości pliki mogą spowodować niespójność danych.

  1. W widoku Wszystkie raporty kliknij ikonę Pobierz Download2.jpg znajdującą się obok raportu.

    Pojawi się okno dialogowe Eksportuj do pliku.

  2. W oknie dialogowym można zmienić pola Nazwa i Opis raportu.

  3. Wybierz z listy Typ pliku do eksportu (CSV, PDF, XLS/XLSX lub XML).

  4. Kliknij Zapisz, aby wyeksportować plik.

Aby wyświetlić zapisany raport, z kategorii Raporty wybierz Pliki raportów.