Skip to main content

Dodaj typ obiektu

Aby utworzyć nowy typ obiektu:

 1. W menu Obiekty kliknij Typy obiektów.

 2. W menu kontekstowym kliknij Dodaj typ obiektu.

  Pojawi się widok Dodaj typ obiektu niestandardowego.

 3. Wprowadź informacje w polach zakładek zgodnie z poniższymi sekcjami.

 4. Kliknij Zapisz.

Zakładka Informacje

Użyj zakładki Informacje, aby wprowadzić podstawowe informacje o typie obiektu:

 1. Wpisz Nazwę typu obiektu.

 2. Wpisz Opis typu obiektu.

 3. Aby umożliwić powiązanie obiektów z umowami tego typu, zaznacz pole wyboru Ten typ obiektu może zostać powiązany z umowami.

Zakładka Własności

Użyj zakładki Własności, aby zdefiniować pola, które będą dostępne (i wymagane) podczas rejestrowania obiektu tego typu:

 1. Kliknij Dodaj własność.

  Pojawi się okno dialogowe.

 2. Wybierz Typ pola z listy.

 3. Wpisz Nazwę i Opis własności.

 4. Aby ta własność była wymagana dla wszystkich obiektów tego typu, zaznacz pole wyboru Wymagane.

 5. Kliknij Zapisz.

 6. Powtórz powyższe operacje w odniesieniu do wszystkich niezbędnych własności.