Skip to main content

Szczegółowy widok umów

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o konkretnej umowie, kliknij pozycję na liście umów.

Górna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o umowie.

Typ

Numer umowy

Całkowity koszt

Data wygaśnięcia

Data przedłużenia

IconAgreementType
IconObjectNumber
IconCostPrice
IconExpirationDate
IconRenewal

Typ umowy.

Numer umowy.

Całkowity koszt umowy. Należy pamiętać, że zakupy niekompletnych licencji nie są uwzględniane.

Data wygaśnięcia umowy.

Po wygaśnięciu umowy: czerwona ikona

Data przedłużenia umowy.

Przy braku przedłużenia umowy: czerwona ikona

Dolna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o umowach. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą. W zależności od wybranego rodzaju umowy dostępne zakładki będą się różnić.

Zakładka

Opis

Umowy dodatkowe

Wszystkie zdefiniowane umowy dodatkowe dla tej umowy.

Licencje

Wszystkie licencje powiązane z tą umową.

Komputery/urządzenia mobilne

Wszystkie komputery/urządzenia mobilne powiązane z tą umową.

Obiekty

Wszystkie obiekty powiązane z tą umową (np. telefony komórkowe, drukarki i monitory)

Zamówienia

Informacje na temat zamówień Oracle powiązanych z tą umową.

Okresy umów

Umowa, która obowiązuje w tym okresie.

Ustawienia

Ogólne ustawienia dla tej umowy.

Informacje

Informacje ogólne i pola niestandardowe, które zostały utworzone do celów tej umowy.

Informacje są posortowane według typu informacji.

Opis

Opis umowy.

Dokumenty

Przesłane dokumenty i linki związane z umową.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie dokumentami i linkami.

Całkowity koszt

Jeśli z umową są powiązane licencje, Całkowity koszt lub wartość umowy jest widoczna w górnej sekcji szczegółowego widoku umowy. Jeśli w umowie nie są widoczne żadne informacje finansowe, to albo nie ma żadnych licencji powiązanych z tą umową, albo nie ma danych finansowych wprowadzonych dla tej licencji. Należy pamiętać, że zakupy niekompletnych licencji nie są uwzględniane w Całkowitym koszcie.

Aby zobaczyć rozkład kosztów dla wszystkich licencji powiązanych z umową, kliknij pole Całkowity koszt