Skip to main content

Wygeneruj Microsoft CIDC

Clean Inventory Data Contract (CIDC) to plik Excel, który składa się z zestawu zakładek; na pierwszej zakładce Microsoft podaje definicje i instrukcje obsługi tego pliku, a kolejne zakładki są uzupełniane danymi ewidencyjnymi związanymi z produktami Microsoft.

W Snow License Manager można eksportować dane ewidencyjne, aby wstępnie wypełnić Microsoft CIDC jako pierwszy krok do wygenerowania CIDC. Po wstępnym uzupełnieniu części zbiorczej wymagane jest dodatkowe ręczne wprowadzenie danych celem weryfikacji i zakończenia tworzenia CIDC.

Eksport CIDC wymaga określonego zezwolenia na zabezpieczanie raportów, które ustawia się w programie Snow MACC.

Wyeksportuj CIDC

Uwaga

 • CIDC musi być w formacie .xlsx i jest dostępny tylko do eksportu.

 • CIDC może być generowany tylko w języku angielskim.

 • Data eksportu zostanie automatycznie dodana do nazwy pliku CIDC.

Aby wyeksportować CIDC:

 1. W menu Raporty kliknij pozycję Raporty.

 2. Rozwiń grupę raportów firmy Microsoft lub wyszukaj raport, wpisując kryteria wyszukiwania w polu Znajdź raport.

 3. Kliknij ikonę Pobierz Download2.jpg w celu wyeksportowania kontraktu Clean Inventory Data Contract (CIDC) – tylko do Excela.

  Pojawi się okno dialogowe Eksportuj do pliku. Nazwa i Typ są generowane automatycznie i nie można ich zmienić.

 4. Aby łatwiej zidentyfikować plik eksportu, wpisz Opis.

 5. Kliknij Zapisz.

Otwórz CIDC

 1. W widoku Raporty i menu kontekstowym kliknij opcję Pliki raportów.

  Wymienione są wszystkie wyeksportowane Pliki raportu.

 2. Znajdź CIDC na liście i kliknij ikonę Pobierz Download2.jpg.

 3. Wybierz tę opcję, aby otworzyć raport lub zapisać go na dysku.

Zweryfikuj i zakończ

CIDC jest wypełniony danymi pochodzącymi z programu Snow License Manager, zakładając, że żądane informacje są przechowywane w bazie danych.

Wszelkie błędy w pliku są oznaczone czerwonym tłem i prefiksem [ERR:...].

Kolumny zawierające wartości, które wymagają weryfikacji, są oznaczone żółtym kolorem.

Kolumny przeznaczone dla informacji, które nie są przechowywane w programie Snow License Manager, pozostaną puste i w razie potrzeby należy je uzupełnić ręcznie. W niektórych przypadkach zostanie ustawiona wartość domyślna. W poniższych sekcjach opisano te kolumny i wartości oraz działania, które administrator programu SAM musi podjąć, aby ukończyć plik.

Uwaga

Aby poprawić i uzupełnić CIDC, użyj informacji podanych w Danych domeny Workspace – definicja dokumentu, które można znaleźć na stronie internetowej WorkSpace.

A – Sprzęt i systemy operacyjne

Uwaga

Data instalacji systemu operacyjnego jest ustawiona jako data instalacji klienta platformy Snow w pliku CIDC.

Kolumna

Wartość domyślna

Operacja

Nazwa farmy serwerów

Nieznane

W razie potrzeby należy je ustawić.

Nazwa kwalifikowanej maszyny fizycznej

[nazwa maszyny fizycznej]

- lub -

<Nieznany host>

Tylko nazwa komputera jest pobierana z programu Snow License Manager. Jeśli nazwa FQDN jest wymagana, należy ją wypełnić ręcznie.

W razie braku nazwy hosta fizycznego maszyny wirtualnej (tj. braku danych ewidencyjnych hosta w oprogramowaniu SLM) zostanie ustawiony komunikat <Nieznany host>.

Kanał nośnika instalacyjnego

Nieznane

Dane należy wprowadzić ręcznie.

Instalacja OEM potwierdzona przez BIOS

Nie

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Wymagana ilość licencji

1

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Wymagana ilość Active SA

0

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Przypisana grupa programów licencyjnych

Nieznane

Dane należy wprowadzić ręcznie.

Przypisany model licencji

Urządzenie

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Typ środowiska

Produkcja

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Wymagane licencje External Connector

0

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Flaga mobilności licencji

0

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

B – Aplikacje klienta i serwerowe

Uwaga

W przypadku braku Daty instalacji aplikacji zostanie ona ustawiona na 1980-01-01 00:00:00 w pliku CIDC.

Kolumna

Wartość domyślna

Operacja

Wymagana ilość licencji

0 (licencja nie jest wymagana)

- lub -

1 (licencja jest wymagana)

Na podstawie ustawień aplikacji w programie Snow License Manager.

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Wymagana ilość Active SA

0

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Przypisana grupa programów licencyjnych

Dane należy wprowadzić ręcznie.

Przypisany model licencji

Jeden z następujących:

Zostaną utworzone następujące mapowania modelu wskaźników i licencji:

 • Całkowita liczba użytkowników -> Użytkownik

 • Całkowita liczba urządzeń -> Urządzenie

 • Jednocześnie pracujący użytkownik -> Dostęp użytkownika

 • Jednocześnie pracujące urządzenia -> Dostęp urządzenia

 • Instalacje -> Urządzenie

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Typ środowiska

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Wymagane licencje External Connector

0

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

C – Licencjonowanie dostępu

Żadne informacje nie są pobierane z oprogramowania Snow License Manager. Zamiast tego informacje muszą być zbierane i wprowadzane ręcznie.

D – Subskrypcja użytkownika

Żadne informacje nie są pobierane z oprogramowania Snow License Manager. Zamiast tego informacje muszą być zbierane i wprowadzane ręcznie.

E – Historia ruchu maszyny wirtualnej

Uwaga

Ten arkusz pokazuje historię ruchu maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne, które nigdy nie zostały przeniesione, nie pojawią się tutaj.

F – Instancja serwera SQL

Kolumna

Wartość domyślna

Operacja

Wymagana ilość licencji

0 (licencja nie jest wymagana)

- lub -

1 (licencja jest wymagana)

Na podstawie ustawień aplikacji w programie Snow License Manager.

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Wymagana ilość Active SA

0

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Przypisana grupa programów licencyjnych

Dane należy wprowadzić ręcznie.

Przypisany model licencji

Jeden z następujących:

Zostaną utworzone następujące mapowania modelu wskaźników i licencji:

 • Całkowita liczba użytkowników -> Użytkownik

 • Całkowita liczba urządzeń -> Urządzenie

 • Jednocześnie pracujący użytkownik -> Dostęp użytkownika

 • Jednocześnie pracujące urządzenia -> Dostęp urządzenia

 • Instalacje -> Urządzenie

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Typ środowiska

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

Wymagane licencje External Connector

0

W razie potrzeby dane należy zweryfikować i poprawić.

G – Informacje ogólne

Informacje, których nie można pobrać z aplikacji Snow License Manager, są oznaczone pustą kolumną i żółtym tłem. Informacje w tych kolumnach należy wprowadzić ręcznie.