Zarządzaj powiązaniami użytkowników w Adobe Creative Cloud

Aby w pełni wykorzystać funkcje Adobe Creative Cloud w Snow License Manager, należy powiązać użytkowników zebranych ze źródeł ewidencji z użytkownikami portalu Adobe Creative Cloud. Dowiedz się, jak zarządzać powiązaniami użytkowników Adobe Creative Cloud ze zewidencjonowanymi użytkownikami Snow.

Najlepszym sposobem na zapewnienie prawidłowości łączenia użytkowników jest stałe aktualizowanie adresów email w portalu Adobe Creative Cloud.

Automatycznie powiąż użytkowników korzystając z funkcji wykrywania użytkowników Active Directory

Automatyczne powiązanie użytkowników za pomocą funkcji wykrywania użytkowników Active Directory wnosi dodatkową wartość do funkcjonalności Adobe Creative Cloud.

  • Włącz funkcję wykrywania użytkowników Active Directory na serwerze ewidencji Snow, aby gromadzić dane użytkowników z usługi Active Directory. Zgromadzone dane służą do generowania obiektów typu użytkownik w narzędziu Snow License Manager i do powiązania ich z użytkownikami na podstawie danych z portalu Adobe Creative Cloud. Sposób włączenia funkcji wykrywania użytkowników Active Directory opisano w części Konsola administracyjna serwera ewidencji.

Zbiorczy import adresów e-mail

Jeżeli funkcja wykrywania użytkowników Active Directory nie jest używana lub jeżeli konieczna jest zmiana adresów e-mail, adresy te można zaimportować ręcznie.

  1. Utwórz listę nazw użytkowników Snow License Manager, których chcesz powiązać z odpowiadającym użytkownikiem Adobe Creative Cloud.

    Użytkowników Snow License Manager można znaleźć w raporcie Wszyscy użytkownicy lub w widoku Pokaż listę wszystkich użytkowników.

  2. Dla każdego użytkownika dodaj kolumnę z odpowiadającą nazwą użytkownika Adobe.

  3. Zaimportuj dane poprzez aktualizację istniejących użytkowników zgodnie z Importuj dane.

    W kroku Mapowanie pól należy się upewnić, czy pole z nazwą użytkownika Adobe zostało zmapowane do pola Adres e-mail.

Edycja adresu e-mail

Adres e-mail użytkownika można edytować ręcznie, wprowadzając Nazwę użytkownika Adobe w polu E-mail użytkownika, patrz Edytuj użytkowników.