Skip to main content

Jednostka magazynowa (SKU)

Jednostka magazynowa, inaczej SKU, to kod stosowany do identyfikacji i monitorowania produktów. Większość producentów przypisuje kody SKU do swoich aplikacji. Unikalny kod SKU przypisuje się do każdego wariantu aplikacji, na przykład różnych wersji, pakietów, wskaźnika itp. Oznacza to, że dana aplikacja może mieć przypisanych jeden lub kilka kodów SKU. W Snow License Manager licencję można zidentyfikować po kodzie SKU aplikacji, do której się odnosi. Przeprowadzany jest również wywiad SKU przy rejestracji zakupu licencji oraz importowaniu licencji.