Skip to main content

Zaktualizuj licencję

Licencje można aktualizować w ramach zakupu pojedynczej licencji lub jednocześnie w ramach wielu licencji. Jednak wybrane licencje muszą należeć do tej samej rodziny aplikacji i posiadać ten sam wskaźnik. Należy pamiętać, że można aktualizować tylko istniejące licencje.

Aby zaktualizować jedną lub więcej licencji:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby zaktualizować pojedynczą licencję:

   1. Przejdź do licencji, która ma zostać zaktualizowana.

   2. W menu kontekstowym kliknij Zaktualizuj licencję.

  • Aby zaktualizować wiele licencji na raz:

   1. W menu Licencje kliknij opcję Pokaż listę wszystkich licencji.

   2. Aby wybrać licencje, kliknij pola wyboru znajdujące się po lewej stronie.

   3. W menu kontekstowym kliknij Zaktualizuj.

 2. Pojawi się widok Dodaj licencję.

 3. W zakładce Licencje podstawowe w polu Zaktualizuj dla aplikacji wpisz liczbę licencji do aktualizacji.

 4. W zakładce Zakup wybierz aplikację przeznaczoną do aktualizacji, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę wyszukiwania.

   Pojawi się okno dialogowe Znajdź aplikację.

  2. Wybierz, aby wyszukać według nazwy aplikacji lub SKU.

  3. Wpisz kryteria wyszukiwania i kliknij Szukaj.

  4. Wybierz aplikację z wyświetlonej listy, a następnie kliknij OK.

 5. Wprowadź pozostałe informacje o zakupie licencji zgodnie z Dodaj zakup licencji.