Skip to main content

Zarchiwizuj komputer

Po zarchiwizowaniu komputera zrzut ekranu zawierający szczegółowe dane komputera jest zapisywany przed usunięciem go z systemu. Ponieważ zarchiwizowany komputer zostanie usunięty, wszystkie powiązane z nim licencje zostaną udostępnione. Dostęp do zapisanych szczegółów można uzyskać za pomocą raportu komputerowego Zarchiwizowane komputery lub strony Szukaj komputerów po dodaniu filtra Pokaż zarchiwizowane.

Uwaga

Zarchiwizowany komputer nie jest wykorzystywany, tzn. nie wlicza się w limit jednostek licencji Snow License Manager.

Archiwizuj jeden komputer

  1. Przejdź do określonego komputera, który ma być zarchiwizowany.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj komputer.

  3. Kliknij opcję Zarchiwizuj znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie Tak.

Archiwizuj jeden lub więcej komputerów

  1. W menu Komputery kliknij Szukaj komputerów i znajdź komputer, który ma zostać zarchiwizowany.

  2. Zaznacz pola wyboru znajdujące się po lewej stronie komputerów, które chcesz zarchiwizować.

  3. W menu kontekstowym kliknij opcję Zarchiwizuj komputery, a następnie przycisk OK.