Skip to main content

Log działań

Widok Log działań zawiera informacje o zmianach w systemie, np. dodanych lub usuniętych licencjach, usuniętych elementach lub innych krytycznych zmianach.

W poniższej tabeli pokazane są przykłady zmian zarejestrowanych w logu. Zmiany są pogrupowane według kategorii w tabeli. Zwróć uwagę, że tabela nie pokazuje wszystkich zarejestrowanych zmian.

Kategoria

Zarejestrowana zmiana

Umowy

Usunięto umowę główną lub dodatkową.

Nie udało się usunąć umowy głównej lub dodatkowej.

Umowa została dodana poprzez import MLS.

Umowa została usunięta, dodana lub zaktualizowana lub nie udało się jej usunąć poprzez import MLS.

Umowa została przypisana do umowy głównej.

Umowa została odłączona od umowy głównej.

Kryteria listy odrzuceń zostały dodane lub usunięte. 

Kryteria listy dopuszczeń zostały dodane lub usunięte.

Reguła automatyzacji listy dopuszczeń dla instalacji została zmieniona lub jest nieaktywna.

Reguła automatyzacji listy dopuszczeń dla użytkowników została zmieniona lub jest nieaktywna.

Reguła automatyzacji listy dopuszczeń dla aplikacji licencjonowanych została aktywowana lub jest nieaktywna.

Reguła automatyzacji listy dopuszczeń służąca do automatycznego umieszczania na liście odrzuceń aplikacji została aktywowana lub jest nieaktywna.

Clean Inventory Data Contract (CIDC)

CIDC został dodany, zmieniony lub usunięty. 

Okres CIDC został usunięty lub aktywowany ręcznie.

Wszystkie dane dla CIDC zostały usunięte.

Wszystkie dane dla CIDC zostały usunięte z ewidencji Snow.

Wszystkie dane dla CIDC zostały zachowane przez X dni.

Wszystkie dane dla CIDC zostały przywrócone.

Komputer może być archiwizowany.

Komputer nie został zarchiwizowany.

Komputer został usunięty z archiwum.

Komputer został oznaczony jako nieaktywny.

Usunięto datacenter/klaster.

Metadane komputera zostały zaimportowane.

Zmieniono niestandardowe pole dla porównania wartości.

Niestandardowe pole zostało usunięte.

Wartość pola niestandardowego została usunięta.

Urządzenie zostało usunięte.

Usunięto wiele urządzeń.

Dokument został usunięty.

Licencja została przeniesiona.

Powiadomienie zostało usunięte.

Usunięto własność lub typ obiektu.

Zamówienie Oracle zostało dodane lub usunięte.

Import organizacji został zakończony.

Status ustawienia systemowego zmieniono na domyślne, zmienione lub zmienione z domyślnego.

Wszystkie ustawienia systemu zostały zmienione na domyślnie.