Skip to main content

Wydawanie licencji Windows VDA dla środowisk VDI

Technologie Virtual Desktop Infrastructure (VDI) umożliwiają użytkownikom uzyskanie dostępu do swojego pulpitu z niemal każdego urządzenia.

Każde urządzenie podłączone do Windows VDI będzie wymagało praw dostępu do pulpitu wirtualnego. Jeśli urządzeniem uzyskującym dostęp jest komputer objęty licencją Windows z ważną gwarancją oprogramowania (Software Assurance), to zawarte są w niej także prawa dostępu do pulpitu wirtualnego. W przypadku innych urządzeń wymagana jest licencja Windows Virtual Desktop Access (VDA). W przypadku licencji Windows VDA zastosowanie maja prawa do 90-dniowego okresu ponownego przypisania, co oznacza, że licencja nie może być przypisana do innego urządzenia w ciągu 90 dni od daty ostatniego przypisania.

Snow License Manager określa wszystkie urządzenia, które zostały podłączone do VDI. Urządzeniem takim może być na przykład komputer domowy, smartfon, lub tzw. cienki klient, ale również może być nim zewidencjonowany komputer. Snow License Manager dodaje wtedy aplikację Windows Virtual Desktop Access do wszystkich tych urządzeń.

Wymagania licencji

Gdy Snow License Manager kalkuluje wymagania licencji dla Windows Virtual Desktop Access, zastosowanie mają następujące zasady:

  • Jeśli urządzeniem jest zewidencjonowany komputer oraz jeśli komputer jest objęty licencją Windows z ważną gwarancją oprogramowania (Software Assurance), nie jest wymagana licencja Windows VDA.

  • Jeśli urządzeniem jest zewidencjonowany komputer z licencją Windows bez ważnej gwarancji oprogramowania (Software Assurance), wymagana jest licencja Windows VDA.

  • Jeśli urządzeniem jest zewidencjonowany komputer nieobjęty licencją Windows, wymagana jest licencja Windows VDA.

  • Jeśli urządzeniem nie jest zewidencjonowany komputer, wymagana jest licencja Windows VDA.

  • Licencję Windows VDA można przypisać ponownie po upływie 90 dni.

Systemy operacyjne Windows na Virtual Desktops (VDI) nie wymagają licencji klienta Windows i są automatycznie usuwane z wymagań licencji dla systemu operacyjnego Windows, na którym są uruchomione. Jest to zaznaczone poprzez uwagę dotyczącą VDI na komputerze, jak również w wymaganiach licencji w szczegółowym widoku informacji.

Zarządzanie wydawaniem licencji Windows VDA w Snow License Manager jest procesem zautomatyzowanym. Jednakże, aby zapewnić prawidłową alokację licencji, wszystkie zakupy licencji Windows z gwarancją oprogramowania (Software Assurance) muszą zostać zarejestrowane wraz z aktywowanymi prawami aktualizacji.

Licencjonowanie jest również wymagane dla serwera i infrastruktury zarządzania rozwiązaniem VDI. Jako wsparcie systemu wydawania licencji VDI (Microsoft lub innego dostawcy) Snow License Manager zapewnia dedykowane raporty zapasów:

  • Wszystkie urządzenia, które uzyskały dostęp do VDI

  • Wszyscy użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do VDI