Skip to main content

Pokaż powiązane dokumenty

Zapisane w systemie dokumenty dotyczące komputerów, urządzeń mobilnych, użytkowników, umów lub licencji można wyodrębnić za pomocą funkcji Pokaż powiązane dokumenty. Dostęp do tej funkcji jest możliwy za pomocą menu kontekstowego dla raportów, takiego jak Wszystkie komputery, które mają załączone dokumenty. Jeśli opcja Pokaż powiązane dokumenty nie jest dostępna w menu kontekstowym, oznacza to, że wyświetlany jest raport, którego dokumenty nie dotyczą. Aby wyodrębnić powiązane dokumenty:

  1. W widoku Wszystkie raporty kliknij nazwę raportu.

    Pojawi się widok Szczegóły raportu.

  2. Kliknij Pokaż raport.

  3. W menu kontekstowym kliknij opcję Pokaż powiązane dokumenty.

    Pojawi się widok Dokumenty.

  4. Aby pobrać wszystkie dokumenty, zaznacz pole Zaznacz wszystkie, w przeciwnym razie zaznacz pole lub pola obok określonych dokumentów. Wybierz Eksportuj. Skompresowany plik zawierający wybrane dokumenty zostanie pobrany na urządzenie.