Skip to main content

Widoki kategorii

Dane w Snow License Manager są sortowane według kategorii, na przykład w kategoriach takich jak Aplikacje, Komputery oraz Użytkownicy.

 • Użyj funkcji Przegląd kategorii, aby zobaczyć krótkie podsumowanie kategorii wyświetlane w formie diagramów kołowych oraz znaleźć alerty dotyczące danej kategorii.

 • Użyj funkcji Szukaj , aby znaleźć konkretny element kategorii.

 • Użyj funkcji Pokaż listę wszystkich, aby przejść do wszystkich elementów kategorii.

Niniejszy rozdział omawia informacje, jakie znajdują się w szczegółowych widokach kategorii, oraz jak edytować lub usuwać elementy kategorii.

Widoki szczegółowe

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o konkretnym elemencie:

 • Kliknij na ten element na liście elementów kategorii.

Uwaga: widoki szczegółowe różnią się w zależności od kategorii.

Górna sekcja widoku szczegółowego zawiera informacje ogólne o elemencie kategorii, wiadomości i podsumowanie w polach informacyjnych. Na niektóre informacje można kliknąć, gdyż zawierają one linki do innych widoków. Na poniższym rysunku przedstawiono linki do producenta (Adobe Systems Inc.) oraz rodziny aplikacji (Adobe Acrobat).

detailviewtop

Dolna część widoku szczegółowego pokazuje szczegółowe informacje pogrupowane w zakładkach i tabelach.

detailviewbottom

Wiadomości

Wiadomości są wyświetlane tylko, gdy faktycznie dostępne są jakieś wiadomości. Rodzaje wiadomości to:

 • Informacje

 • Ostrzeżenie

 • Krytyczne

warning

Pola informacyjne

W zależności od kategorii, podsumowanie w polach informacyjnych może zawierać na przykład:

 • Informacje o licencjonowaniu dla aplikacji.

 • Liczbę zainstalowanych aplikacji na komputerze.

 • Liczbę aplikacji, których używa użytkownik.

Niebieska strzałka w polu informacyjnym wskazuje, że istnieje więcej informacji powiązanych z tymi danymi.

 • Kliknij na pole informacyjne, aby zobaczyć więcej informacji.

  moreinfo

Edytuj elementy kategorii

Istnieją dwa sposoby edytowania elementów kategorii: usunięcie jednego elementu w danym momencie lub edytowanie wielu elementów jednocześnie. Nie wszystkie pozycje kategorii umożliwiają edycję wielu elementów.

W celu edycji pojedynczych elementów kategorii:

 1. Przejdź do elementu kategorii.

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj <element kategorii>.

 3. Edytuj szczegóły dla elementu kategorii.

 4. Kliknij Zapisz.

W celu edycji wielu elementów kategorii (ta funkcja jest dostępna dla niektórych kategorii, ale nie dla wszystkich):

 1. W menu Kategoria kliknij Pokaż listę wszystkich <elementy kategorii> lub Szukaj <elementy kategorii> i znajdź elementy kategorii, które mają być edytowane.

 2. Kliknij na pola zaznaczania po lewej stronie, aby wybrać elementy kategorii.

 3. W menu kontekstowym kliknij Edytuj <elementy kategorii>.

 4. Edytuj szczegóły dla wybranych elementów kategorii.

  Wszelkie zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich wybranych elementów kategorii. Niezmienione pola zachowają swoją oryginalną treść.

 5. Kliknij Zapisz.

Należy pamiętać, że instrukcje edytowania wielu pozycji kategorii można również wykorzystać do edytowania jednej pozycji.

Usuń elementy kategorii

Po usunięciu elementu kategorii, element ten jest usuwany z systemy i kasowane są wszystkie powiązane z nim informacje. Znikają również wszelkie powiązania z innymi kategoriami.

Uwaga

Usuniętego elementu kategorii nie da się przywrócić.

Istnieją dwa sposoby usuwania elementów kategorii: usunięcie jednego elementu w danym momencie lub usunięcie wielu elementów jednocześnie. Nie wszystkie pozycje kategorii umożliwiają usuwanie wielu elementów.

W celu usunięcia pojedynczych elementów kategorii:

 1. Przejdź do elementu kategorii.

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj <element kategorii>.

 3. Kliknij Usuń, a następnie potwierdź zamiar usunięcia.

W celu usunięcia wielu elementów kategorii (ta funkcja jest dostępna dla niektórych kategorii, ale nie dla wszystkich):

 1. W menu Kategoria kliknij Pokaż listę wszystkich <elementy kategorii> lub Szukaj <elementy kategorii> i znajdź elementy kategorii, które mają zostać usunięte.

 2. Kliknij na pola zaznaczania po lewej stronie, aby wybrać elementy kategorii.

 3. W menu kontekstowym kliknij Usuń <elementy kategorii>, a następnie potwierdź zamiar usunięcia.

Należy pamiętać, że instrukcje usuwania wielu pozycji kategorii można również wykorzystać do usuwania jednej pozycji.