Skip to main content

Raporty na temat umów

Istnieją raporty zapasów dla umów, na przykład;

  • Wszystkie umowy

  • Powiązane komputery według umowy

  • Rekordy dotyczące zakupu licencji według umowy

Możliwe jest modyfikowanie treści i filtrowanie istniejących raportów zapasów lub stworzenie własnych raportów.