Skip to main content

Log działań

Widok Log działań zawiera informacje o zmianach w systemie, np. dodanych lub usuniętych licencjach, usuniętych elementach lub innych krytycznych zmianach.

W poniższej tabeli pokazane są przykłady zmian zarejestrowanych w logu. Zmiany są pogrupowane według kategorii w tabeli. Zwróć uwagę, że tabela nie pokazuje wszystkich zarejestrowanych zmian.

Kategoria

Zarejestrowana zmiana

Usunięto umowę główną lub dodatkową.

Nie udało się usunąć umowy głównej lub dodatkowej.

Umowa została dodana poprzez import MLS.

Umowa została usunięta, dodana lub zaktualizowana lub nie udało się jej usunąć poprzez import MLS.

Umowa została przypisana do umowy głównej.

Umowa została odłączona od umowy głównej.

Kryteria czarnej listy zostały dodane lub usunięte. 

Kryteria białej listy zostały dodane lub usunięte.

Reguła automatyzacji białej listy dla instalacji została zmieniona lub jest nieaktywna.

Reguła automatyzacji białej listy dla użytkowników została zmieniona lub jest nieaktywna.

Reguła automatyzacji białej listy dla aplikacji licencjonowanych została aktywowana lub jest nieaktywna.

Reguła automatyzacji białej listy służąca do automatycznego umieszczania na czarnej liście aplikacji, które nie zostały umieszczone na białej liście, została aktywowana lub jest nieaktywna.

CIDC został dodany, zmieniony lub usunięty. 

Okres CIDC został usunięty lub aktywowany ręcznie.

Wszystkie dane dla CIDC zostały usunięte.

Wszystkie dane dla CIDC zostały usunięte z ewidencji Snow.

Wszystkie dane dla CIDC zostały zachowane przez X dni.

Wszystkie dane dla CIDC zostały przywrócone.

Komputer może być archiwizowany.

Komputer nie został zarchiwizowany.

Komputer został usunięty z archiwum.

Komputer został oznaczony jako nieaktywny.

Usunięto datacenter/klaster.

Metadane komputera zostały zaimportowane.

Zmieniono niestandardowe pole dla porównania wartości.

Niestandardowe pole zostało usunięte.

Wartość pola niestandardowego została usunięta.

Urządzenie zostało usunięte.

Usunięto wiele urządzeń.

Dokument został usunięty.

Licencja została przeniesiona.

Powiadomienie zostało usunięte.

Usunięto własność lub typ obiektu.

Zamówienie Oracle zostało dodane lub usunięte.

Wyłączenia

Utworzono ręczne wyłączenia zgodności.

Usunięto element ręcznego wyłączenia zgodności.

Zaktualizowano element ręcznego wyłączenia zgodności.

Import organizacji został zakończony.

Status ustawienia systemowego zmieniono na domyślne, zmienione lub zmienione z domyślnego.

Wszystkie ustawienia systemu zostały zmienione na domyślnie.