Skip to main content

Umieść aplikację na białej liście

Aplikacja umieszczona na białej liście została zatwierdzona do instalacji i użytkowania w środowisku informatycznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat białej listy aplikacji i sposobu określania kryteriów i reguł automatyzacji, które powodują ich umieszczenie na białej liście zatwierdzonych aplikacji, patrz Biała lista aplikacji.

Dodaj aplikację do białej listy

Aby dodać aplikację do białej listy systemu:

 1. Przejdź do aplikacji, która ma zostać dodana do białej listy.

 2. W menu kontekstowym kliknij opcję Umieść aplikację na białej liście, a następnie kliknij przycisk OK.

  Komunikat Umieszczono na białej liście jest dodawany do widoku szczegółowego aplikacji.

whitelisted

Usuń aplikację z białej listy

Aby usunąć aplikację z białej listy systemu:

 1. W menu Strona główna kliknij Administracja.

  Pojawi się Przegląd administracyjny.

 2. Kliknij Biała lista aplikacji.

  Pojawi się Biała lista aplikacji.

 3. Znajdź aplikację, kliknij Usuń RemoveWhite, a następnie kliknij przycisk OK.