Skip to main content

Statusy zamówienia Oracle

Aby wyświetlić statusy zamówień Oracle, należy przejść do zakładki Przegląd Oracle > Uprawnienia, a następnie wybrać widok Zamówienia. Dla każdego zamówienia na liście status wyświetlany jest w kolumnie Kompletność w następującej postaci:

Nazwa statusu

Uwagi

Kompletny

Wszystkie pola w kategoriach Informacje o zamówieniu i Produkty są wypełnione i prawidłowe dla danego zamówienia; nie brakuje informacji o zamówieniu. Zamówienie musi posiadać ten status przed przejściem do kroku Przypisz licencje Oracle dla produktów w nim zawartych.

Częściowe

Wszystkie Informacje o zamówieniu są kompletne i prawidłowe, jednak nie zostały dodane żadne produkty.

Niekompletne

Brak informacji w jednym lub kilku polach Informacje o zamówieniu. Możliwe jest wystąpienie problemów z polami Produkty.

Aby rozwiązać statusy Częściowe lub Niekompletne dla danego zamówienia, należy przejść do widoku Edytuj zamówienie i edytować nieprawidłowe lub brakujące informacje w zakładkach Informacje dotyczące zamówienia i Produkty.