Lista zamówień Oracle

W zakładce Przegląd Oracle > Zamówienia i licencje kliknij Zamówienia, aby wyświetlić Listę zamówień Oracle.

Na tej liście zawierającej wszystkie zarejestrowane zamówienia Oracle mogą być widoczne następujące statusy:

  • Kompletne – wszystkie pola w kategoriach Informacje o zamówieniu i Produkty są wypełnione i prawidłowe (patrz ostatni obraz na końcu tego wątku); nie brakuje informacji o zamówieniu. Zamówienie musi posiadać ten status przed przejściem do kroku Przypisz licencje Oracle dla produktów w nim zawartych.

  • Częściowe – wszystkie Informacje o zamówieniu są kompletne i prawidłowe, jednak nie zostały dodane żadne produkty.

  • Niekompletne – brak informacji w jednym lub kilku polach Informacje o zamówieniu. Możliwe jest wystąpienie problemów z polami Produkty.

Uwaga

W widoku zamówień Oracle, istniejących wcześniej, niedawno zaimportowanych bądź dodanych ręcznie, opisane powyżej statusy wyświetlane są w położonej w pierwszej od strony lewej kolumnie Listy zamówień Oracle:

SLM-9_2_0_Add-Oracle-order_Oracle-order-list_STATUS.png

Lista wszystkich pól Informacje o zamówieniu i Produkty widoczna jest jednak na dwóch poniższych zakładkach dostępnych po otwarciu zamówienia (i przejściu do Widok szczegółów zamówienia Oracle) oraz kliknięciu Edytuj zamówienie:

SLM-9_2_0_OMO_Edit-order_TABS_Order-information_Products.png

Zakładki te, dostępne w zaprezentowanym powyżej widoku Edytuj zamówienie, pozwalają na skorygowanie zamówień Częściowych i Niekompletnych.