Skip to main content

Nieprzypisane licencje

Licencję uznaje się za nieprzypisaną, gdy zarejestrowano zakup licencji z typem przypisania i liczbą, ale nie dokonano żadnych przypisań lub przypisania wykonano tylko dla części liczby licencji.

Informacje o nieprzypisanych licencjach można znaleźć w Snow License Manager tutaj:

  • W Szczegółach aplikacji oraz w zakładce Zgodności można zobaczyć informacje o liczbie Nieprzypisanych licencji.

  • W raporcie Wszystkie licencje należy dodać kolumnę Nieprzypisane licencje z menu wyboru Kolumny.

  • W raporcie alertu Nieprzypisane licencje.

W przypadku typu przypisania: Komputer/datacenter

  • W Szczegółach licencji oraz zakładce Przypisanie przedstawione są informacje o Całkowitej liczbie licencji, o tym, ile licencji Przypisano łącznie oraz o tym, ile licencji Pozostało łącznie do przypisania.