Skip to main content

Przegląd rodziny aplikacji

Wszystkie wersje i edycje aplikacje tworzą razem rodzinę aplikacji. W Snow License Manager rodziny aplikacji definiuje się jako usługę rozpoznawanie oprogramowania (Software Recognition Service).

Przegląd rodziny aplikacji stanowi podsumowanie kosztów licencji, zgodności oraz m.in. ryzyka dla aplikacji należących do tej samej rodziny. Informacje te mogą być wykorzystane do optymalizacji przyznawania licencji w obrębie danej rodziny aplikacji.

Aby zobaczyć Przegląd rodziny aplikacji:

  • W górnej części szczegółowego widoku Aplikacji kliknij link do Rodziny aplikacji.

Przegląd rodziny aplikacji składa się z:

  • Wykres przedstawiający liczbę instalacji według aplikacji oraz procentową liczbę konsumentów, którzy są objęci licencją.

  • Podsumowanie m.in. kosztu licencji, zgodności i ryzyka.

  • Szczegółowe informacje o aplikacjach wymienionych na listach w zakładkach.

Wykres

Wykres przedstawia konkretne poziomy dla pięciu aplikacji z uwzględnieniem najnowszych wersji i edycji oraz pasek podsumowujący dla starszych wersji i edycji. Na wykresie przedstawione są wyłącznie aplikacje zainstalowane i wymagające licencji.

Po najechaniu kursorem na pasek na wykresie pokazuje się pole informacyjne. Pole informacyjne przedstawia szczegóły dotyczące zakresu aplikacji.

Podsumowanie

Podsumowanie przedstawia informacje dotyczące licencji oraz całej rodziny aplikacji.

Informacje zostały opisane w poniższej tabeli.

Parametr

Opis

Całkowity koszt licencji

Suma Całkowitego kosztu licencji dla wszystkich aplikacji w rodzinie.

Zgodność

Zgodność kalkuluje się niezależnie od wskaźnika i jest ona przedstawiona jako wartość procentowa. Zgodność kalkuluje się następująco:

(Suma objętych konsumentów / Całkowita liczba konsumentów) × 100

Ryzyko

Suma ryzyka dla każdej aplikacji w rodzinie aplikacji.

Niewykorzystane instalacje

Przypisane licencje bez zarejestrowanego użycia w porównaniu do całkowitej liczby licencji, przedstawione jako wartość procentowa.

Ryzyko (Niewykorzystana instalacja)

Koszt niewykorzystanych instalacji.

Niewykorzystane licencje

Suma niewykorzystanych, nieprzypisanych oraz nieprawidłowo przypisanych licencji w porównaniu do całkowitej liczby zakupionych licencji, przedstawiona jako wartość procentowa.

Potencjalne przekroczenie budżetu

Skalkulowano następująco:

Niewykorzystane licencje × Całkowity koszt licencji

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o aplikacjach wymienione są w zakładkach.

Aby uzyskać więcej informacji, które można wykorzystać do optymalizacji przyznawania licencji w obrębie rodziny aplikacji, kliknij na listę w zakładce Aplikacje. Przejdź do opcji Monitorowanie w zakładce Licencje w Szczegółowym widoku aplikacji.