Skip to main content

Widok Podsumowanie zamówienia

W widoku Podsumowanie zgodności można sprawdzić liczbę licencji Oracle na produkt oraz koszty dotyczące licencji Oracle dla organizacji. Aby wyświetlić ten widok, przejdź do zakładki Przegląd Oracle > Omówienie produktów, a następnie z listy Wybierz widok wybierz pozycję Podsumowanie zamówienia.

Można wyświetlić liczbę zakupionych licencji Oracle na produkt lub koszty licencji Oracle na organizację. Kliknij przycisk Filtr OracleFilter.png, a następnie określ kryteria filtrowania, wybierając spośród dostępnych list w następujący sposób:

 • Aby wyświetlić łączną liczbę zakupionych licencji Oracle na produkt dla wybranego typu produktu i wskaźnika, wybierz pozycję Zamówione licencje z listy Grupa danych, a następnie wybierz typ produktu z listy Typ produktu oraz typ wskaźnika z listy Typ wskaźnika.

  W przypadku każdego produktu, wykres pokazuje liczbę przypisanych i nieprzypisanych licencji.

 • Aby wyświetlić łączny koszt zakupionych licencji Oracle na produkt dla wybranego typu produktu i wskaźnika, wybierz pozycję Koszt z listy Grupa danych, a następnie wybierz typ produktu z listy Typ produktu oraz typ wskaźnika z listy Typ wskaźnika.

  Na wykresie ukazane są łączne koszty zamówień licencji na organizację, wg wybranego typu produktu i wskaźnika. W przypadku każdej organizacji, pasek ukazuje łączną kwotę wydatków na zakupy licencji oraz łączna kwotę wydaną przez pierwszy rok konserwacji.

Powyżej wykresu dla wybranego typu produktu oraz wskaźnika ukazane są następujące liczby:

 • Łączne koszty licencji - łączna kwota wydana na zakupy licencji.

 • Łączne koszty konserwacji - łączna kwota wydana na konserwację przez pierwszy rok.

 • Koszt przypisanych licencji - kwota wydatków na zakupione licencje, które zostały już przypisane.

 • Koszt nieprzypisanych licencji - kwota wydatków na zakupione licencje, które nie zostały jeszcze przypisane.

Spostrzeżenia

Sekcja Spostrzeżenia widoku Podsumowanie zamówienia wyróżnia obszary potencjalnych okazji do optymalizacji wydatków, np.:

 • Łączna kwota wydatków na licencje.

 • Łączna kwota opłat konserwacji dotyczących licencji.

Dla każdego obszaru podawane jest łącze do raportu zawierającego bardziej szczegółowe informacje.