Widok Podsumowanie zamówienia

W widoku Podsumowanie zamówień można sprawdzić liczbę licencje Oracle na produkt oraz koszty dotyczące licencji Oracle dla organizacji.

Aby przejść do widoku Podsumowanie zamówienia:

 1. W oknie Przegląd Oracle wybierz zakładkę Produkty Oracle.

 2. Z listy Wybierz widok wybierz pozycję Podsumowanie zamówienia.

Można wyświetlić liczbę licencji Oracle na produkt lub koszty licencji Oracle na organizację. Kliknij przycisk FiltrOracleFilter.png, a następnie określ kryteria filtrowania, wybierając spośród dostępnych list w następujący sposób:

 • Aby wyświetlić widok Liczba zakupionych licencji Oracle na produkt, wybierz pozycję Zamówione licencje z listy Grupa danych, a następnie wybierz typ produktu z listy Typ produktu oraz typ wskaźnika z listy Typ wskaźnika.

  W tym widoku na wykresie ukazana jest łączna liczba zakupionych licencji Oracle na produkt, wg wybranego typu produktu i wskaźnika. W przypadku każdego produktu, pasek ukazuje liczbę przypisanych i nieprzypisanych licencji.

 • Aby wyświetlić widok Koszty zamówień licencji Oracle wg organizacji, wybierz pozycję Koszt z listy Grupa danych, a następnie wybierz typ produktu z listy Typ produktu oraz typ wskaźnika z listy Typ wskaźnika.

  W tym widoku na wykresie ukazane są łączne koszty zamówień licencji Oracle na organizację, wg wybranego typu produktu i wskaźnika. W przypadku każdej organizacji, pasek ukazuje łączną kwotę wydatków na zakupy licencji oraz łączna kwotę wydaną przez pierwszy rok konserwacji.

Powyżej wykresu dla wybranego typu produktu oraz wskaźnika ukazane są następujące liczby:

 • Łączne koszty licencji - łączna kwota wydana na zakupy licencji.

 • Łączne koszty konserwacji - łączna kwota wydana na konserwację przez pierwszy rok.

 • Koszt przypisanych licencji - kwota wydatków na zakupione licencje, które zostały już przypisane.

 • Koszt nieprzypisanych licencji - kwota wydatków na zakupione licencje, które nie zostały jeszcze przypisane.

Spostrzeżenia

Sekcja Spostrzeżenia widoku Podsumowanie zamówienia wyróżnia obszary potencjalnych okazji do optymalizacji wydatków, np.:

 • Łączna kwota wydatków na licencje.

 • Łączna kwota opłat konserwacji dotyczących licencji.

Dla każdego obszaru podawane jest łącze do raportu zawierającego bardziej szczegółowe informacje.