Skip to main content

Pamięć podręczna raportów

Uruchomienie niektórych raportów może zająć sporo czasu. Użyj funkcji raportów zapisanych w pamięci podręcznej, aby uruchomić je z pamięci podręcznej zamiast z aktualizowanej na bieżąco bazy danych. Dzięki temu, będzie można szybciej uruchamiać raporty.

  1. W menu Administracja wybierz Pamięć podręczna raportów.

  2. Wybierz raporty, które chcesz uruchomić z pamięci podręcznej.

  3. Wybierz Zapisz.

W celu skonfigurowania funkcji pamięci podręcznej raportów, patrz Popraw wydajność raportów.