Skip to main content

Umieść aplikację na czarnej liście

Aplikacja figurująca na liście odrzuceń systemu nie jest zatwierdzona do instalacji i użytkowania w środowisku informatycznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat listy odrzuceń aplikacji i sposobu określania kryteriów i reguł automatyzacji, które powodują umieszczenie niezatwierdzonych aplikacji na liście odrzuceń, patrz Lista odrzuceń aplikacji.

Dodaj aplikację do listy odrzuceń

Aby dodać aplikację do listy odrzuceń systemu:

 1. Przejdź do aplikacji, która ma zostać dodana do listy odrzuceń.

 2. W menu kontekstowym kliknij opcję Aplikację na liście odrzuceń, a następnie kliknij przycisk OK.

  Komunikat ostrzegawczy Umieszczono na liście odrzuceń jest dodawany do widoku szczegółowego aplikacji.

Usuń aplikację z listy odrzuceń

 1. W menu Strona główna kliknij Administracja.

  Pojawi się Przegląd administracyjny.

 2. Kliknij Lista odrzuceń aplikacji.

  Pojawi się Czarna lista aplikacji.

 3. Znajdź aplikację, kliknij Usuń RemoveWhite, a następnie kliknij przycisk OK.