Zarządzaj wtórnymi prawami użytkowania

Dzięki funkcji licencjonowania wtórnych praw użytkowania jedna licencja obejmuje dwie instalacje tej samej aplikacji na dwóch oddzielnych komputerach, np. na jednym komputerze stacjonarnym i jednym laptopie. Wtórne prawa użytkowania muszą zostać aktywowane dla aplikacji, a połączenie – ustanowione między dwoma komputerami.

Aktywuj wtórne prawa użytkowania

 1. Przejdź do aplikacji.

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj aplikację.

 3. W zakładce Ustawienia licencji zaznacz pole wyboru Aktywuj wtórne prawa użytkowania.

 4. Kliknij Zapisz.

Ręcznie określ komputer siostrzany

 1. Przejdź do głównego komputera (komputer stacjonarny, komputer roboczy).

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj komputer.

 3. W zakładce Ogólne kliknij ikonę Wybierz hosta SearchIcon2.

  Pojawi się okno dialogowe Szukaj komputera.

 4. Wpisz kryterium wyszukiwania, aby znaleźć komputer siostrzany (laptop, komputer domowy), a następnie kliknij przycisk Szukaj. Wyświetlana jest lista komputerów spełniających kryterium wyszukiwania.

 5. Wybierz komputer siostrzany, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij Zapisz.