Skip to main content

Usuń zamówienia Oracle

Istnieją dwie różne procedury usuwania Zamówień Oracle. Pierwsza procedura opisuje sposób usuwania pojedynczego Zamówienia Oracle. Druga procedura opisuje sposób jednoczesnego usuwania kilku Zamówień Oracle. Jednak druga procedura może być także wykorzystana do usunięcia pojedynczego zamówienia.

Możesz usunąć tylko Zamówienia Oracle bez przypisanych licencji.

W celu usunięcia pojedynczego Zamówienia Oracle:

 1. W oknie Przegląd Oracle wybierz zakładkę Zamówienia i licencje.

 2. Wybierz widok Zamówienia.

 3. Wybierz wiersz dla tego zamówienia, które chcesz usunąć.

  Pojawi się Widok szczegółów zamówienia Oracle.

 4. Wybierz Edytuj zamówienie.

 5. Wybierz Usuń i potwierdź tę operację.

W celu usunięcia jednego lub kilku Zamówień Oracle jednocześnie wykonaj następujące kroki:

 1. W oknie Przegląd Oracle wybierz zakładkę Zamówienia i licencje.

 2. Wybierz widok Zamówienia.

 3. Z Listy zamówień Oracle wybierz zamówienia, które chcesz usunąć.

 4. W celu wyświetlenia wybranych zamówień, wybierz jakieś zamówienia, aby otworzyć je w nowej karcie.

 5. Wybierz Skasuj zamówienia.