Skip to main content

Przykład zgodności 2

W podsumowaniu zgodności aplikacji Microsoft SQL Server 2012 Enterprise widzimy, że:

 • Wskaźnik aplikacji jest ustawiony na Rdzenie

 • Dostępnych jest 0 licencji o tym wskaźniku dla tej aplikacji

 • Wymagane są 24 licencje

 • Dostępnych jest 0 licencji

 • Brakuje 24 licencji

compliance-enterprise

Wskaźnik domyślny

Wskaźnik tej aplikacji jest ustawiona na Rdzenie.

Aplikacja zostanie wykryta na sprzęcie o łącznej liczbie 24 rdzeni, co odpowiada liczbie 24 wymaganych licencji. Nie wprowadzono żadnych korekt.

compliance-enterprise-defaultmetric

Aby sprawdzić, czy konsumenci są objęci zakresem:

 • Kliknij zakładkę Licencje, a następnie Monitorowanie.

  Wyświetlana jest lista wszystkich konsumentów wymagających licencji. Istnieje sześciu konsumentów i żaden nie jest objęty licencją.

compliance-enterprise-tracking

Zdecyduj się na licencjonowanie

Weź pod uwagę sposób konfiguracji konsumentów i zdecyduj, jak najlepiej przydzielić im licencje.

Do pomocy użyj raportu Monitorowanie licencji według komputera i dodaj kolumny Nazwa datacenter i Nazwa komputera hosta z menu Wybór kolumny.

W tym przykładzie mamy trzy hosty fizyczne.

compliance-enterprise-report

Decydujemy się na objęcie dwóch fizycznych hostów prawami użytkowania VM. Kupujemy i rejestrujemy licencję na Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core:

 • w ilości 120 i ze wskaźnikiem Liczba rdzeni procesorów

 • z prawami aktualizacji

 • z prawami powrotu do poprzedniej wersji

 • z prawami do użytkowania wielu wersji

 • Prawa użytkowania VM

Rejestrując zakup licencji, przypisujemy licencje dwóm fizycznym hostom zgodnie z wymaganiami licencjonowania rdzeni.

compliance-enterprise-assign

Po kalkulacji zgodności widzimy, że aplikacja Microsoft SQL Server 2012 Enterprise ma teraz zakres uwzględniający prawa użytkowania VM. Wymóg licencji jest dostosowywany wraz z liczbą rdzeni z fizycznych hostów, do których przypisano licencje.

compliance-enterprise-licensetracking-9.jpg

Aby sprawdzić, czy konsumenci są objęci zakresem:

 • Kliknij zakładkę Licencje, a następnie Monitorowanie.

  Wyświetlana jest lista wszystkich konsumentów wymagających licencji. Należy pamiętać, że ta lista zawiera teraz fizyczne hosty, ponieważ wliczane są one do tego wymogu. Siedmiu z ośmiu konsumentów jest teraz objętych licencją. To znaczy objęto pięć wirtualnych maszyn i dwóch hostów.

compliance-_enterprise-_consumers-9.jpg