Skip to main content

Widok szczegółów wersji bazy danych

Aby wyświetlić wszystkie bazy danych dla konkretnej wersji bazy danych Oracle:

  • W oknie Przegląd Oracle i w zakładce Wersje bazy danych, kliknij wiersz odpowiedniej wersji bazy danych Oracle.

    Pojawi się Widok szczegółów wersji bazy danych.

Informacje zawarte w Widoku szczegółów wersji bazy danych są przedstawione w zakładkach opisanych w poniższej tabeli.

Aby wrócić do okna Przegląd Oracle, kliknij łącze w nawigacji okruszkowej u góry strony.

Tabulator

Opis

Zakładka Bazy danych pokazuje szczegółowe informacje o wszystkich bazach danych dla konkretnej wersji bazy danych Oracle. Listę baz danych można przefiltrować, wybierając jedno z następujących kryteriów: Opcja, Paczki zarządzania lub Wersja.

Informacje te oparte są na danych dostarczonych ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnej bazy danych, należy kliknąć wiersz bazy danych i przejść do widoku Widok szczegółów bazy danych Oracle.

Zakładka Instancje zawiera wszystkie zainstalowane instancje korzystające z danej wersji bazy danych Oracle. Listę instancji można przefiltrować, wybierając jedno z następujących kryteriów: Opcja, Paczki zarządzania lub Wersja.

Informacje te oparte są na danych dostarczonych ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnej instancji, należy kliknąć wiersz instancji i przejść do zakładki Instancja w części widoku Widok szczegółów bazy danych Oracle.

W zakładce Serwery przedstawione są serwery, na których zainstalowany jest ten produkt Oracle.

Informacje te oparte są o dane dostarczone ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnego serwera, należy kliknąć wiersz serwera i przejść do Szczegółowy widok komputerów.

W zakładce Zamówienia przedstawione są informacje o zamówieniach Oracle powiązanych z tym produktem Oracle.

Informacje są oparte o dane wprowadzone ręcznie.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnego zamówienia, należy kliknąć wiersz zamówienia i przejść do Widok szczegółów zamówienia Oracle.

Aby dodać nowe zamówienie Oracle, należy kliknąć Dodaj zamówienie Oracle.