Skip to main content

Eksportuj z widoku szczegółów raportu (pobierz na urządzenie).

  1. W dowolnym widoku listy kliknij nazwę raportu, który chcesz wyświetlić.

    Pojawi się widok Szczegóły raportu.

  2. Kliknij Pokaż raport.

  3. Z menu kontekstowego ContextMenuIcon.png wybierz Eksportuj, a następnie z menu rozwijanego wybierz typ pliku, do którego chcesz eksportować dane (CSV, PDF, XLS/XLSX lub XML).

  4. Wybierz opcję Zapisz, aby wyeksportować plik.

Uwaga

Plik zostanie zapisany na urządzeniu zgodnie z ustawieniami przeglądarki.