Skip to main content

Widok szczegółowy Oracle Fusion Middleware

Szczegółowy widok Oracle Fusion Middleware pokazuje wszystkie bazy danych, instancje, serwery i zamówienia dla konkretnego produktu Oracle Fusion Middleware. Możesz otworzyć tę stronę z zakładki Przegląd Oracle > Produkty, wybierając właściwy produkt Oracle Fusion Middleware, a następnie wybierając opcje Idź do.

Informacje na tej stronie są przedstawione w zakładkach:

Zakładka

Uwagi

Instalacje

W tej zakładce znajdują się wszystkie instalacje wybranego produktu Oracle Fusion Middleware. W przypadku każdej instalacji pokazywane są informacje, takie jak nazwa, wersja, nazwa hosta i ścieżka do głównego katalogu. Listę instancji można przefiltrować według Wersji.

Informacje te oparte są na danych dostarczonych ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o konkretnej instalacji, należy wybrać wiersz danej instalacji.

Serwery

W tej zakładce przedstawione są serwery, na których zainstalowany jest ten produkt Oracle Fusion Middleware. Dla każdego serwera wyświetlane są informacje, takie jak nazwa, model, system operacyjny, liczba procesorów i rdzenia procesorów oraz informacja czy jest to serwer wirtualny, czy też nie.

Informacje te oparte są na danych dostarczonych ze skanowania ewidencji w Oracle Management Option.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnego serwera, należy wybrać wiersz tego serwera i przejść do Szczegółowy widok komputerów w kategorii Komputery w Snow License Manager.

Zamówienia

W tej zakładce znajdują się wszystkie zamówienia powiązane z tym produktem Oracle Fusion Middleware. W przypadku każdego zamówienia pokazywane są informacje, takie jak numer zamówienia, typ licencji i wskaźnik.

Można dodać nowe zamówienie Oracle poprzez wybranie opcji Dodaj zamówienie Oracle, która znajduje się w prawym górnym rogu. Dalsze informacje patrz Dodaj zamówienie Oracle ręcznie.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnego zamówienia, należy wybrać wiersz zamówienia i przejść do Widok szczegółowy zamówienia Oracle.