Widoczność Oracle Java

Snow License Manager zapewnia wgląd w instalacje Oracle Java Twojej organizacji. Można na przykład wyświetlić:

  • Które środowiska mają instalacje Oracle Java.

  • Które wersje Oracle Java są zainstalowane.

  • Które instalacje wymagają licencji.

W celu wyświetlanie przeglądu wszystkich instalacji Oracle Java, należy przejść do Enterprise > Przegląd Oracle i wybrać zakładkę Produkty. Wykryte instalacje są pogrupowane po lewej stronie widoku tak jak pokazano:

  • Oracle Java SE na komputerach stacjonarnych (DC), odpowiednio nie podlega i podlega licencji

  • Oracle Java SE na komputerach stacjonarnych (EUC), odpowiednio nie podlega i podlega licencji

  • OpenJDK na serwerach i komputerach stacjonarnych

Wybierz grupowanie z listy, aby zobaczyć przegląd wszystkich zainstalowanych głównych wersji dla grupowania. Wybierz Przejdź do lub Instalacje dla grupowania na liście, aby przejść do widoku Szczegółów wersji Java i wyświetlić szczegółowe informacje o instalacjach.

Widok szczegółów edycji Java

W zakładce Instalacje wyszczególniono wszystkie wykryte instalacje dla danego grupowania. Listę można filtrować, aby wyświetlić instalacje dla danego typu obiektu (tylko dla DC), konkretnego działu organizacji, czy jednej lub kilku określonych głównych wersji Java.

  • W przypadku Instalacji DC wyszczególniono wszystkie DCC:s, maszyny wirtualne i hosty fizyczne z wykrytymi instalacjami. Wybierz strzałkę po lewej stronie wiersza, aby przejść w dół i wyświetlić listę komponentów DCC, maszynę wirtualną lub hosta fizycznego. Kontynuować do najniższego poziomu, aby zobaczyć listę instalacji, w tym pełne wersje Java i funkcje komercyjne, jeśli takie są.

  • W przypadku instalacji EUC wyszczególnione są wszystkie komputery stacjonarne z wykrytymi instalacjami, w tym na temat liczby użytkowników dla danego komputera. Wybierz strzałkę po lewej stronie wiersza, aby wyświetlić listę instalacji, w tym pełne wersje Java i funkcje komercyjne, jeśli takie są.

  • W przypadku instalacji OpenJDK, na liście znajdują się serwery i komputery stacjonarne.

Zakładka Zamówienia wyświetla zamówienia Oracle powiązane z instalacjami Oracle Java.

Raport dotyczący wszystkich instalacji Java

Użyj raportu Wszystkie instalacje Java, aby zbierać i udostępniać dane dotyczące instalacji Java w twojej organizacji.

Uwaga: raport zawiera wszystkie wykryte instalacje Java, czyli zarówno instalacje Oracle, jak i instalacje Java inne niż Oracle.