Skip to main content

Lista odrzuceń aplikacji

Aplikacje, które nie są zatwierdzone do instalacji i użytkowania w środowisku informatycznym można określić w widoku Lista odrzuceń aplikacji. Niepożądane oprogramowanie, na przykład aplikacje do gier i pokera, można monitorować za pomocą funkcji listy odrzuceń.

Widok Lista odrzuceń aplikacji składa się z dwóch zakładek, zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Kryteria

Stosowane do wyznaczania kryteriów umieszczenia niepożądanych aplikacji na liście odrzueceń. Kryteria listy odrzueceń odnoszą się do nazwy aplikacji lub typu aplikacji.

Aplikacje (wynik)

Wyświetla wszystkie aplikacje według kryteriów listy odrzuceń.

Niepożądane aplikacje są automatycznie identyfikowane na postawie dodanych kryteriów (nazwa aplikacji lub typ aplikacji). Aplikacje można również dodać do listy odrzuceń ręcznie.

Instalacja lub korzystanie z aplikacji znajdującej się na liście odrzuceń spowoduje wygenerowanie alertu. Aplikacje z listy odrzuceń są również wyświetlane na czerwonym tle w widokach Szczegóły komputera i Szczegóły dotyczące użytkownika.

Aby uzyskać listę wszystkich aplikacji znajdujących się na liście odrzueceń:

 • Użyj raportu zapasów Wszystkie aplikacje i dodaj kryteria raportu Umieszczono na liście odrzuceń.

 • W widoku Szukaj aplikacji dodaj kolumnę Umieszczono na liście odrzuceń (Tak/Nie) z Wyboru kolumny, aby ułatwić filtrowanie.

 • Użyj raportu zapasów Aplikacje umieszczone na liście odrzuceń według komputera lub Aplikacje umieszczone na liście odrzuceń według użytkownika.

Dodaj lub edytuj kryteria listy odrzuceń

 1. W zakładce Kryteria wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kryteria listy odrzuceń, kliknij Dodaj kryteria.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj kryteria.

  • Aby edytować kryteria listy odrzuceń, kliknij wiersz kryteriów.

   Pojawi się okno dialogowe Edytuj kryteria.

 2. Wybierz Typ kryteriów z listy.

 3. Wpisz Kryteria. Użyj % jako symbolu wieloznacznego, aby uwzględnić kilka aplikacji o wspólnej nazwie lub wspólnym typie.

  • Przykład: %poker%

 4. Opcjonalnie, możesz wpisać Komentarz, aby opisać dlaczego kryterium znajduje się na liście odrzuceń.

 5. Opcjonalne możesz wybrać szczegółowe węzły organizacji, do których ma zastosowanie kryterium listy odrzuceń.

  Uwaga

  Jeśli nie wybrano szczegółowego węzła organizacji, wtedy to kryterium ma zastosowanie do całej organizacji.

 6. Kliknij Zapisz.

Usuń kryteria listy odrzuceń

 1. W zakładce Kryteria i w wierszu kryteriów, kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń kryteria.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Zobacz listę odrzuceń

Wszystkie aplikacje spełniające kryteria listy odrzuceń są wyświetlane w zakładce Aplikacje (wynik), niezależnie od tego, czy są zainstalowane w obecnym środowisku informatycznym, czy nie. Kolumny Instalacje oraz Użytkownicy przedstawiają liczbę instalacji i użytkowników w obecnym środowisku informatycznym.