Skip to main content

Zarządzaj powiązaniami użytkowników

Dowiedz się, w jaki sposób zarządzać powiązaniem użytkowników Microsoft 365 z użytkownikami ewidencjonowanymi Snow w Snow License Manager.

Automatycznie powiąż użytkowników korzystając z funkcji wykrywania użytkowników Active Directory

Automatyczne powiązanie użytkowników za pomocą funkcji wykrywania użytkowników Active Directory wnosi dodatkową wartość do funkcjonalności Microsoft 365.

 • Włączyć funkcję wykrywania użytkowników Active Directory na serwerze ewidencji Snow, aby gromadzić dane użytkowników z usługi Active Directory. Zgromadzone dane służą do generowania obiektów typu użytkownik w narzędziu Snow License Manager i do powiązania ich z użytkownikami na podstawie danych z portalu Microsoft 365. Sposób włączenia funkcji wykrywania użytkowników Active Directory opisano w części Konsola administracyjna serwera ewidencji.

  Uwaga

  Od wersji Snow Inventory Server 6.5.0, gromadzone dane zawierają nazwy użytkowników Microsoft 365 User Principle Name (UPN). Od wersji Snow License Manager 9.8.1, obiekty typu użytkownik tworzone są w oparciu o dane Active Directory (w tym UPN), a nie tylko w oparciu o użytkowników ewidencjonowanych. Zaleca się, aby zaktualizować posiadane produkty do najnowszych wersji. W przypadku korzystania z produktów w wersjach wcześniejszych niż Snow Inventory Server 6.5.0 i Snow License Manager 9.8.1, użytkowników można powiązać w oparciu o UPN ręcznie, zgodnie z opisem w części Powiązanie użytkowników metodą dopasowania ręcznego nazwy Microsoft 365 UPN

Powiązanie użytkowników metodą dopasowania ręcznego nazwy Microsoft 365 UPN

W przypadku korzystania z produktów w wersji wcześniejszej niż Snow Inventory Server 6.5.0 i Snow License Manager 9.8.1, można powiązać użytkowników dopasowując ręcznie ich nazwę użytkownika do nazwy Microsoft 365 User Principle Name (UPN), a następnie zaimportować plik.

 1. Znajdź i wyeksportuj listę użytkowników Snow License Manager, których chcesz sparować z odpowiadającym im użytkownikiem Microsoft 365.

  Użytkowników Snow License Manager można znaleźć w raporcie Wszyscy użytkownicy lub w widoku Pokaż listę wszystkich użytkowników.

 2. Usuń wszystkie kolumny poza nazwą użytkownika i dodaj kolumnę o nazwie Microsoft 365 UPN do eksportu użytkowników, a następnie pasującą główną nazwę użytkownika (User Principal Name, UPN) Microsoft 365 dla każdego użytkownika.

  Lista użytkowników Microsoft 365 znajduje się w zakładce Użytkownicy na pasku nawigacyjnym Microsoft 365 lub w portalu Microsoft 365.

 3. Zaimportuj dane poprzez aktualizację istniejących użytkowników zgodnie z Importuj dane.

  W kroku Mapowanie pól należy upewnić się, że pole Microsoft 365 UPN jest zmapowane do pola Adres e-mail.

Przy następnym imporcie za pomocą Microsoft 365 Connector prawidłowo zmapowani użytkownicy zostaną powiązani. Import można zainicjować manualnie w interfejsie użytkownika Snow Integration Manager.

Ręczne powiązanie użytkowników

W przypadku użytkowników, których nie można automatycznie powiązać, należy wykonać ręczne powiązanie na podstawie sugerowanych dopasowań.

 1. Na pasku nawigacyjnym Microsoft 365 wybierz Powiąż użytkowników.

  Zostanie wyświetlony widok Powiąż użytkowników.

 2. Jeśli zakładka Użytkownicy do powiązania nie została wyświetlona, wybierz ją.

  Na liście znajdują się użytkownicy, których można powiązać ze zewidencjonowanymi pasującymi użytkownikami. Jeśli dopasowania są prawidłowe, przejść do Krok 4.

  Uwaga

  Jeśli istnieje kilku pasujących użytkowników, wybierz który zewidencjonowany użytkownik ma zostać powiązany.

 3. Aby zmienić domyślne podpowiedzi, wybierz inną opcję w kolumnie Opcje powiązania.

  Opcja Oznacz jako tylko online spowoduje, że użytkownik nie zostanie połączony z zewidencjonowanym kontem użytkownika. Opcja Pozostaw niepowiązanego spowoduje przesunięcie danego użytkownika do zakładki Niepowiązani użytkownicy.

 4. Wybierz Podgląd.

  Pojawi się lista z wybranymi opcjami powiązania.

 5. Aby edytować lub usunąć wybór powiązania, użyj ikon w każdym wierszu.

 6. Wybierz Zapisz, aby potwierdzić opcje powiązania.

 7. Zostanie wyświetlona karta Użytkownicy do powiązania.

  Jeśli wszyscy użytkownicy zostaną powiązani lub brak ewidencjonowanych użytkowników w narzędziu Snow License Manager, lista będzie pusta. W przeciwnym wypadku na liście będą wyświetlane pozostałe podpowiedzi użytkowników do powiązania.

Cofnij powiązanie użytkowników

W przypadku użytkownika Microsoft 365, który został powiązany ze zewidencjonowanym użytkownikiem lub jest Użytkownikiem online można cofnąć powiązanie.

 1. Na pasku nawigacyjnym Microsoft 365 wybierz Powiąż użytkowników.

  Zostanie wyświetlony widok Powiąż użytkowników.

 2. Wybierz zakładkę Powiązani użytkownicy.

 3. Zmień opcje w kolumnie Opcje powiązania w przypadku każdego użytkownika, dla którego chcesz cofnąć powiązanie.

  Ta zmiana jest aktualizowana natychmiast.

 4. Użytkownicy, których powiązanie zostało cofnięte, zostaną wyświetleni w zakładce Niepowiązani użytkownicy.

  Wybierz opcję Załaduj ponownie, jeśli nie są widoczni.