Skip to main content

Zarządzaj licencjami Windows VDA

Zarządzanie licencjami Windows VDA obejmuje następujące zadania:

 • Upewnij się, że licencje Windows z gwarancją oprogramowania (Software Assurance) są zarejestrowane z aktywowanymi prawami aktualizacji.

 • Zarejestruj licencje Windows Virtual Desktop Access, patrz Dodaj zakup licencji.

Uwaga

Poniższe instrukcje mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zakupiona licencja Windows uprawnia do pakietu gwarancji oprogramowania (Software Assurance).

Aby zweryfikować prawa aktualizacji:

 1. Przejdź do licencji Windows.

 2. W zakładce Konserwacja i wsparcie sprawdź opcję Prawa aktualizacji:

  • Prawa aktualizacji = Tak

   Licencja Windows jest zarejestrowana z gwarancją oprogramowania (Software Assurance), z podanym okresem walidacji.

  • Prawa do aktualizacji = Nie

   Licencja Windows jest zarejestrowana bez gwarancji oprogramowania (Software Assurance).

Aby włączyć aktualizację, jeśli Prawa aktualizacji = Nie:

 1. W menu kontekstowym kliknij Edytuj komputer.

 2. W zakładce Konserwacja i wsparcie dodaj prawa aktualizacji zgodnie z Dodaj zakup licencji.

 3. Kliknij Zapisz.