Skip to main content

Niekompletne licencje

Funkcja Niekompletnych licencji umożliwia import i/lub rejestrację zakupów licencji nawet jeśli nie wszystkie wymagane informacje są dostępne, aby dany zakup mógł być użytkowany w charakterze ważnego uprawnienia. Można na przykład zaimportować licencje z pliku z niepełnymi danymi, a następne dodać wymagane informacje na późniejszym etapie.

Zakupy licencji z brakującymi danymi są oznaczane jako niekompletne i nie będą brane pod uwagę przy kalkulowaniu zgodności. Przykładami danych, których brak powoduje oznaczenie licencji jako niekompletnej, są brakująca nazwa aplikacji i ich liczba.

Funkcję Niekompletnych licencji aktywuje się poprzez ustawienia w Snow MACC.

Uwaga

Pola wskazane jako Wymagane w Zasadach przyznawania licencji muszą zostać uzupełnione na etapie rejestracji licencji. W przeciwnym wypadku nie uda się zapisać licencji, nawet jako licencji niekompletnej.