Skip to main content

Moje powiadomienia

Funkcja „Moje powiadomienia” jest stosowana w celu zarządzania alertami i powiadomieniami o zdarzeniach systemowych.

Uwaga

Należy aktywować ustawienia SMTP w Snow MACC, aby umożliwić wysyłanie e-maili.

Dodaj lub edytuj powiadomienie

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności

  • Aby dodać powiadomienie, kliknij Dodaj powiadomienie.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj powiadomienie.

  • Aby dodać powiadomienie, kliknij wiersz powiadomienia.

   Pojawi się okno dialogowe Edytuj powiadomienie.

 2. W zakładce Szczegóły:

  1. Aby aktywować powiadomienie, zaznacz pole Aktywne. Jeśli zostanie ono niezaznaczone, nie będą generowane żadne powiadomienia.

  2. Wpisz Nazwę dla powiadomienia.

  3. W polu Wyślij do, wpisz adres e-mail odbiorców, dla których przeznaczone jest powiadomienie. Użyj przecinka jako separatora.

  4. Na liście Kategoria wybierz kategorię, której dotyczy to powiadomienie.

  5. Na liście Kiedy wybierz działanie, przy którym ma być wysłane powiadomienie. Dostępne opcje zależą od wybranej kategorii.

 3. Opcjonalnie, w zakładce Kryteria:

  • Aby powiadomienie było bardziej precyzyjne, dodaj więcej kryteriów. Użyj wielu kryteriów i grup, aby utworzyć zaawansowane filtry. Dla każdego kryterium wybierz operatora, który poinformuje system, w jaki sposób porównać daną wartość. Użyj % jako znaku wieloznacznego dla wartości.

 4. Kliknij Zapisz.

Usuń powiadomienie

 1. W wierszu powiadomienia kliknij ikonę Usuń RemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń powiadomienie.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.