Skip to main content

Typy niestandardowego porównania wartości

Typ niestandardowego porównania wartości to rodzaj niestandardowego wskaźnika przewidzianego dla licencji, w których nie mają zastosowania wstępnie zdefiniowane wskaźniki w Snow License Manager. Typy niestandardowego porównania wartości stosuje się w celu rozwiązania skomplikowanych sytuacji, gdzie dane muszą pochodzić z innych źródeł niż agenci Snow Inventory. Typ niestandardowego porównania wartości dostępny jest dla wskaźnika Niestandardowe porównanie wartości dla aplikacji.

Edytuj lub dodaj typ niestandardowego porównania wartości

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać typ niestandardowego porównania wartości, kliknij Dodaj.

   Pojawi się okno dialogowe Dodaj typ niestandardowego porównania wartości.

  • Aby edytować typ niestandardowego porównania wartości, kliknij wiersz typu niestandardowego porównania wartości.

   Pojawi się okno dialogowe Edytuj typ niestandardowego porównania wartości.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę dla typu niestandardowego porównania wartości.

 3. W polu Opis opcjonalnie wpisz nazwę dla typu niestandardowego porównania wartości.

 4. Aby użyć niestandardowych pól wartości jako podstawy do kalkulacji zgodności, zaznacz pole Użyj wartości pola niestandardowego dla zgodności, a następnie wybierz pole niestandardowe z listy.

 5. Kliknij Zapisz.

Usuń typ niestandardowego porównania wartości

 1. W wierszu typu niestandardowego porównania wartości kliknij ikonę UsuńRemoveWhite.

  Pojawi się okno dialogowe Usuń typ niestandardowego porównania wartości.

 2. Kliknij OK, aby potwierdzić.