Widok szczegółów zamówienia Oracle

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o konkretnym zamówieniu Oracle:

  • W oknie Przegląd Oracle i w zakładce Uprawnienia kliknij widok Zamówienia. Pojawi się Lista zamówień Oracle.

    Wybierz wiersz konkretnego zamówienia.

    Pojawi się Widok szczegółów zamówienia Oracle.

Lub:

  • Przejdź do Widoku szczegółów wersji bazy danych, a następnie wybierz wiersz konkretnego zamówienia.

    Pojawi się Widok szczegółów zamówienia Oracle.

Górna część Widoku szczegółów zamówienia Oracle zawiera ogólne informacje o zamówieniu Oracle.

Numer zamówienia

Koszt

Data zamówienia

IconObjectNumber
IconCostPrice
IconDate

Numer zamówienia Oracle.

Całkowity koszt (licencji i wsparcia technicznego) zamówienia Oracle.

Data zamówienia Oracle

Dolna sekcja widoku szczegółowego zawiera szczegółowe informacje dotyczące zamówienia Oracle. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Informacje dotyczące zamówienia

Ogólne informacje dotyczące zamówienia Oracle

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe dotyczące zamówienia Oracle

Produkty

Produkty powiązane z zamówieniem Oracle.

Dokumenty

Przesłane dokumenty i linki związane z zamówieniem Oracle

Ogólne

Informacje ogólne dotyczące rejestracji zamówień Oracle

Uwaga

Jeżeli status zamówienia jest Częściowy lub Niekompletny, kliknij Edytuj zamówienie, wypełnij brakujące pola, a następnie kliknij Zapisz.

Po całkowitym wypełnieniu zamówienia jego status zostanie zaktualizowany do Kompletne.