Skip to main content

Zapewnij poprawną rejestrację licencji

Wprowadzając pola wymagane, dodając listy z predefiniowanymi opcjami i dodając opisy jasno określające przeznaczenie określonego pola, administrator Snow License Manager może zapewnić, że wszystkie zakupy licencji są rejestrowane zgodnie z polityką informatyczną firmy.

Przykłady opisów:

 • Łączna kwota zakupu: „Wpływa na średnią cenę za każdą zakupioną licencję i musi zostać określona przy użyciu prawidłowej waluty”.

 • Numer faktury: „Musi być zdefiniowany dla identyfikowalności certyfikatu licencji”.

Przykłady list z predefiniowanymi opcjami:

 • Instalacyjne nośniki danych: dział IT, dział handlowy, dział HR

 • Lokalizacja dowodu licencji: skarbiec banku, sejf firmowy

Aby wymusić prawidłowe rejestracje licencji:

 1. Z kategorii Strona główna wybierz Administracja.

  Pojawi się Przegląd administracyjny.

 2. Wybierz Zasady przyznawania licencji.

  Pojawi się widok Zasady przyznawania licencji.

 3. Kliknij ikonę Edytuj Edit dla każdej zmienianej Nazwy pola.

  Pojawi się okno dialogowe Nazwa pola.

 4. Aby pole było wymagane:

  1. Zaznacz pole wyboru Wymagane informacje.

  2. Wpisz Opis.

  3. Kliknij Zapisz.

 5. Aby dołączyć listę:

  1. Zaznacz pole wyboru Użyj listy wielokrotnego wyboru.

  2. Wpisz Opcje do wyboru.

  3. Aby zezwolić na inne wartości niż wymienione opcje, zaznacz pole wyboru Zezwól na użycie wartości niestandardowych.

  4. Kliknij Zapisz.

Uwaga

Zadanie Zasady przyznawania licencji jest dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.