Skip to main content

Zadania administracyjne

Niniejszy rozdział opisuje, w jaki sposób dostosować Sieciowy interfejs użytkownika Snow License Manager do indywidualnych wymagań oraz jak wykonywać zadania administracyjne.

Przy logowaniu do Snow License Manager na głównej stronie startowej wyświetla się jeden z poniższych elementów:

  • Lista alertów (inaczej Przegląd)

  • Snowboard

Preferowaną stronę startową wybiera się w Ustawieniach, patrz Ustawienia użytkownika