Skip to main content

Umieść aplikację na czarnej liście

Aplikacja figurująca na czarnej liście systemu nie jest zatwierdzona do instalacji i użytkowania w środowisku informatycznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat czarnej listy aplikacji i sposobu określania kryteriów i reguł automatyzacji, które powodują umieszczenie niezatwierdzonych aplikacji na czarnej liście, patrz Czarna lista aplikacji.

Dodaj aplikację do czarnej listy

Aby dodać aplikację do czarnej listy systemu:

 1. Przejdź do aplikacji, która ma zostać dodana do czarnej listy.

 2. W menu kontekstowym kliknij opcję Umieść aplikację na czarnej liście, a następnie kliknij przycisk OK.

  Komunikat ostrzegawczy Umieszczono na czarnej liście jest dodawany do widoku szczegółowego aplikacji.

blacklisted

Usuń aplikację z czarnej listy

 1. W menu Strona główna kliknij Administracja.

  Pojawi się Przegląd administracyjny.

 2. Kliknij Czarna lista aplikacji.

  Pojawi się Czarna lista aplikacji.

 3. Znajdź aplikację, kliknij Usuń RemoveWhite, a następnie kliknij przycisk OK.