Skip to main content

Zarządzanie dokumentami i linkami

W przypadku wszystkich kategorii można przesłać dokumenty i linki powiązane z daną kategorią. Uwaga: rozmiar pliku musi wynosić mniej niż 500 MB. Przesłane dokumenty i linki są wyświetlone z zakładce Dokumenty w widokach szczegółowych.

Dokumenty i linki można dodać lub usunąć w widokach edycji:

  1. Przejdź do widoku edytowania widoku szczegółowego elementu kategorii.

  2. W zakładce Dokumenty kliknij Dodaj dokument.

  3. Wybierz opcję Prześlij dla dokumentu lub dodaj Link.

  4. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać plik lub wpisz Link.

  5. Wpisz Tytuł oraz Opis dla dokumentu (lub linku).

  6. Kliknij Zapisz.

    Dokument (lub link) został dodany do listy.

  7. Kliknij ikony, że pokazać DocLinkShow, edytować DocLinkEdit lub usunąć RemoveWhite dokument lub link.