Skip to main content

Zarządzanie okresami kosztowymi

Dowiedz się, w jaki sposób wyświetlać, dodawać, edytować i usuwać okresy kosztowe subskrypcji Microsoft 365 w Snow License Manager.

Wyświetl okresy kosztowe

 1. Na pasku nawigacyjnym Microsoft 365 wybierz Koszt.

  Wyświetlona zostanie strona Koszt.

 2. W obszarze Szczegóły kosztu subskrypcji wybierz daną subskrypcję z listy.

  Pojawi się strona Koszt dla danej subskrypcji.

 3. Wybierz polecenie Wyświetl okresy kosztowe.

Okres kosztowy jest ważny do momentu dodania nowego okresu.

Dodaj okresy kosztowe

Okres kosztowy jest ważny do momentu dodania nowego okresu. W związku z tym, jeśli koszt licencji lub planu subskrypcji ulegnie zmianie, należy dodać nowy okres kosztowy. Możliwe jest dodawanie zarówno minionych, jak i przyszłych okresów kosztowych. Możliwe jest jednak dodanie minionego okresu kosztowego tylko w przypadku zaimportowania danych subskrypcji i użytkowników za ten okres.

 1. Na pasku nawigacyjnym Microsoft 365 wybierz Koszt.

  Wyświetlona zostanie strona Koszt.

 2. W obszarze Szczegóły kosztu subskrypcji wybierz daną subskrypcję z listy.

  Pojawi się strona Koszt dla danej subskrypcji.

 3. Wybierz polecenie Wyświetl okresy kosztowe.

 4. Wybierz polecenie Dodaj okres kosztowy.

  Wyświetlony zostanie panel boczny.

 5. Wybierz Miesiąc, Rok, Koszt miesięczny i Walutę dla tej subskrypcji.

 6. Wybierz polecenie Dodaj koszt.

 7. Jeśli okres rozliczeniowy nie zostanie automatycznie dodany do listy, odśwież stronę.

Edytuj okresy kosztowe

 1. Na pasku nawigacyjnym Microsoft 365 wybierz Koszt.

  Wyświetlona zostanie strona Koszt.

 2. W obszarze Szczegóły kosztu subskrypcji wybierz daną subskrypcję z listy.

  Pojawi się strona Koszt dla danej subskrypcji.

 3. Wybierz polecenie Wyświetl okresy kosztowe.

 4. Wybierz ikonę edycji wiersza dla okresu kosztowego, który chcesz edytować.

  Wysunie się panel.

 5. Wybierz prawidłowe wartości dla pozycji Miesiąc, Rok, Koszt miesięczny oraz Waluta dla danej subskrypcji.

 6. Wybierz polecenie Zapisz koszt.

 7. Jeśli okres kosztowy nie zostanie automatycznie dodany do listy, odśwież stronę.

Usuwanie okresów kosztowych

 1. Na pasku nawigacyjnym Microsoft 365 wybierz Koszt.

  Pojawi się strona Koszt.

 2. W Szczegóły kosztu subskrypcji wybierz daną subskrypcję na liście.

  Pojawi się strona Koszt dla danej subskrypcji.

 3. Wybierz polecenie Wyświetl okresy kosztowe.

 4. Wybierz ikonę usuwania wiersza dla okresu kosztowego, który chcesz usunąć.

 5. Wybierz Tak.

 6. Jeśli okres kosztowy nie zostanie automatycznie usunięty z listy, odśwież stronę.