Skip to main content

Szczegóły urządzenia mobilnego

Pola informacyjne w widoku szczegółowym Urządzeń mobilnych prezentują informacje na temat użytkowania i kosztu zgodnie z poniższą tabelą.

Aplikacje

Użytkownik

Koszt

Ostatnie skanowanie

IconApplications
IconUsers
IconCostPrice
IconRenewal

Liczba aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym.

Użytkownika urządzenia mobilnego.

Całkowity koszt urządzenia mobilnego.

Data ostatniej aktualizacji danych urządzenia mobilnego.

Dolna część widoku szczegółowego zawiera ogólne informacje o urządzeniu mobilnym. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Aplikacje

Lista wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zakładka Aplikacje.

Użytkownicy

Użytkownik, który korzystał z urządzenia mobilnego, wraz z datą użycia.

Sprzęt

Pokazuje podstawowe informacje o sprzęcie zebrane z urządzenia mobilnego podczas skanu ewidencji.

Informacje

Pokazuje ogólne informacje o urządzeniu mobilnym. Informacje są pogrupowane według typu informacji. Uwaga: niektóre informacje wprowadzane są ręcznie i niedostępne do czasu ich rejestracji.

Informacje finansowe

Pokazuje informacje finansowe na urządzeniu mobilnym.

Dokumenty

Pokazuje dokumenty przesłane ręcznie oraz linki związane z urządzeniem mobilnym.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie dokumentami i linkami.

Zakładka Aplikacje

Zakładka Aplikacje pokazuje listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym. Aplikacje mogą być oznaczone kolorowym tłem zgodnie z poniższą tabelą.

Sytuacja

Kolor tła

Nie określono listy odrzuceń aplikacji.

Ustawienie ACTIVATE_APPLICATION_WHITELISTING jest wyłączone w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow.

Białe tło.

Określono listę odrzuceń aplikacji.

Ustawienie ACTIVATE_APPLICATION_WHITELISTING jest wyłączone w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow.

Aplikacje znajdujące się na liście dopuszczeń mają czerwone tło.

Wszystkie inne aplikacje mają białe tło.

Określono listę odrzuceń aplikacji.

Ustawienie ACTIVATE_APPLICATION_WHITELISTING jest włączone w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow.

Aplikacje znajdujące się na liście dopuszczeń mają białe tło.

Aplikacje znajdujące się na liście dopuszczeń mają czerwone tło.

Wszystkie inne aplikacje mają szare tło.